Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ei toeta praegusel kujul Nursipalu harjutusväljaku laiendamist, sest niivõrd mahuka projekti puhul minnakse mööda kehtivast planeerimisseadusest ega arvestata piisavalt ümberkaudsete elanike arvamusega, ütlevad parlamendisaadikud Enn Eesmaa ja Ester Karuse.

Riigikaitsekomisjoni liige Enn Eesmaa leiab, et Riigikogus teisele lugemisele minevas eelnõus on puudusi ja seetõttu teeb Keskerakonna fraktsioon sinna olulised muudatusettepanekud.

“Vabariigi Valitsus tahab eriplaneeringuga kaasnevatest tavapärastest protsessidest kõrvale hoida, kuid kogu tegevus ei ole olnud piisavalt läbipaistev ja selle suurendamiseks tuleks viia otsustamine parlamendi suurde saali,” märgib Enn Eesmaa. “Teeme ettepaneku, et planeerimisseadust ei pea kohaldama ainult siis, kui Riigikogu on Vabariigi Valitsuse ettepanekul ning Kaitseväe, Kaitsepolitseiameti ja Välisluureameti ohuhinnangu alusel vastava otsuse vastu võtnud. Seda juhul, kui harjutusvälja asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning viivitus suurendaks ohtu riigi sõjalisele kaitsmisele või ohustaks muul viisil riigi julgeolekut ähvardava ohu ennetamist või tõrjumist.”

Kagu-Eesti saadik Ester Karuse sõnul tuleb kaitseministri lubadusse maksta Nursipalu harjutusväljaku laiendamise tõttu kodu kaotavatele ja ümberkaudsetele inimestele hüvitisi suhtuda skeptiliselt. “Paljud kohalikud ei ole leppinud mõttega, et raha eest võetakse neilt jäädavalt senine elukeskkond. Tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvamad, kui esialgu arvata oskame,” nendib ta.

Ester Karuse lisab, et umbusku riigi aadressil suurendavad puudulik kaasamisprotsess, varasemad täitmata lubadused ning Reformierakonna jõukaid soosiv ja maaelu arengut eirav poliitika. “Valitsus tõstab käibe- ja tulumaksu, kehtestab automaksu, kaotab tasuta ühistranspordi ja vähendab investeeringuid tee-ehitusse – kõik see mõjutab eelkõige madalapalgaliste ning äärealadel elavate inimeste toimetulekut. Puudub aga terviklik regionaalpoliitika ja kohalikele omavalitsustele on selg keeratud,” kritiseerib Riigikogu ja Valga vallavolikogu liige Ester Karuse.

Tagasiside