Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Rainer Vakra andis üle eelnõu, mille eesmärk on kaotada nn „erisoodustusmaks“ spordiga tegelemise kulude katmiselt 500 euro ulatuses aastas. Eelnõuga soovitakse tõsta tööealise elanikkonna terviseseisundit ning soodustada tööandja investeeringuid töötaja tervisesse.

„Praegu on kujunenud olukord, kus riigi maksupoliitika karistab neid tööandjaid, kes panustavad töötaja tervisesse ja töövõime suurendamisse,“ selgitas Keskerakonna fraktsiooni liige Rainer Vakra. „Tööandjal pole täna võimalik lisamakse tasumata katta kulutusi töötaja tervisele.“

Vakra sõnul jääb Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul Eestil rahva kehva tervise tõttu saamata kuni 15 protsenti SKPst. „Seetõttu oleks viimane aeg vabastada liikumisharrastusega seotud kulud erisoodustusmaksust. Pikemas perspektiivis oleks maksuvabastuse tõttu saamata jääv erisoodustusmaks kindlasti väiksem kui saavutatav kokkuhoid otsestelt ravikuludelt.“

„Ühtlasi juhin tähelepanu sellele, et enne valimisi pooldasid sama mõtet ka IRL ja Sotsiaaldemokraadid, seega loodan eelnõu menetlemisel teha parteideülest koostööd,“ märkis Vakra.

„Vabastamine erisoodustusmaksust oleks kasulik kõigile kolmele poolele: riigile, tööandjale ja töövõtjale,“ lõpetas Vakra.

Tagasiside