Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna keskkonnaminister Keit Pentusele arupärimise riigi kui kaitseala valitseja kohustuste täitmata jätmisest Pirita ja Nõmme kaitsealade hooldamisel.

“Riik ei ole täitnud oma kohustusi kaitsealade valitsejana mitmes Tallinna piirkonnas,“ selgitas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja keskkonnakomisjoni liige Vakra, „selle tagajärjel on seatud ohtu sealsete kaitstavate loodusobjektide säilimine.”

„Pirita jõeoru maastikukaitsealal puudub kontroll inimtegevuse üle ning prügi on koristamata, kaitseala ähvardab võsastumine ja jõge kinnikasvamine ning mootorsõidukid on kahjustanud pinnast. Samuti ei plaanita hooldada Nõmme parkide riigimaad,“ lisas Vakra.

Vakra sõnul on ka Nõmme kaitsealuste parkide korral jäetud paljud riigi omandis olevad maad korrastamata, hooldamata, puhastamata prügist jne. „Seega soovime keskkonnaministri selgitust, miks on kaitsealuse pargi ilme ja liigikoosseisu säilimise tagamiseks vajalikud tööd tegemata.“

Pentus peab vastama küsimustele: miks on Pirita jõeoru maastikukaitseala Kose suvemõisa reostus lõplikult likvideerimata? Millal koristatakse prügi ning alustatakse jõeoru kujundamist puhkealaks? Miks ei täida riik oma kohustusi parkide hooldamisel? Miks hooldatakse riigimaid valikuliselt ning kas tõesti peab riigimaal asuvate jäätmete likvideerimiseks (näiteks on keegi visanud riigimaale prügikoti olmejäätmetega) ootama ühe aasta süüteomenetluse alustamisest?

„Kardan, et probleem pole mitte ainult Tallinnas, vaid seesuguseid tegematajätmisi esineb ka mujal Eestis. Just seepärast tahamegi keskkonnaministrilt vastust, millal lõpuks hakkab riik oma seadusest tulenevaid kohustusi täitma?“ lõpetas Vakra.

Tagasiside