Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna haridusministrile Jaak Aaviksoole arupärimise võõrkeele õpikutest, kus soovitakse teada, kas ministeerium on analüüsinud õpikute sisu kvaliteeti ning plaanib selle üle järelevalvet tõhustada.

„Haridusminister on tunnistanud, et õppekirjandusega seonduvate probleemide hulk on kasvanud ning sellega peaks tegelema,“ selgitas Keskerakonna fraktsiooni liige Yana Toom.

„Ühes vene keele õpikus eestikeelse gümnaasiumi lõpuklassile kirjutatakse nii: Ida-Virumaal hakkavad silma taimsete narkootikumidega uimastatud noored. Näiteks Jõhvis, kus suuremal osal noortest pole raha alkoholi ostmiseks, tarbitakse odavamat kraami. Nuusutatakse bensiini ja toluooli, klapitakse kokku ecstasy tablettide jaoks,“ tõi Toom näite.

„Narkomaania teemale on õpikus pühendatud terve peatükk ning õpilased saavad omandada ka vastavasisulise sõnavara – pläru, ärikas, tooroopium, taimse päritoluga narkootikum, sigareti suitsust läbi imbunud, nõel sisse pista jne,“ lisas Toom, „ilmselt on õpiku autorid seda meelt, et keeleõppe tõhustamiseks peab võõrkeele sõnavara pakkuma õppijale huvi, kuid antud juhul on sellega selgelt liiale mindud.“

Toom märkis, et võõrkeele omandamine on vajalik tugevdamaks noorte konkurentsivõimet. „Arupärijad soovivad aga teada, kas narkovaldkonnaga ning Rwandas HIV-positiivsete poolt massiliste vägistamistega seotud sõnavara tõstab Eesti noorte konkurentsivõimet?“

Lisaks peab minister vastama järgmistele küsimustele: kuidas hindate antud teksti rolli Ida-Virumaa imidži kujundamisel ning eesti ja vene noorte lõimumisele kaasa aitamisel? Kas riiklik vene keele õppekava näeb ette teatud teemade ringi, mida õpiku koostaja tingimata peab käsitlema ning kas narkomaania kuulub nende hulka? Kas ministeerium on analüüsinud õpikute sisu kvaliteeti ning plaanib selle üle järelevalvet tõhustada?

Tagasiside