Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna arupärimise haridusministrile Jaak Aaviksoole saamaks infot, millal on ministeeriumil plaanis kaasajastada  tööõpetuse, käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse õppevahendeid.

„Eesti Tööõpetajate Selts on nentinud asjaolu, et esmaste töövahendite valik koolides on kitsas ja ei toeta riikliku õppekava täitmist,“ rääkis Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps, „nii ei suuda õpetajad kaasajastada tööõpetuse õppeaine sisu ning oma õppeaine õpetamine ei ole enam motiveeriv, kuna täiendavate tehnoloogiliste vahendite hankimine on raskendatud kui mitte võimatu.“

Reps rõhutas, et senini on läbiviidud üks riigihange, mille korras varustati kõik Eesti koolid elektriliste käsitöövahenditega, kuid praeguseks on need kahjuks amortiseerunud ja vajaksid väljavahetamist. „Lisaks on töö- ja tehnoloogiaõpetuse seisukohalt endiselt suureks probleemiks töökodade puudulik ventilatsioon, mis mõjutab väga otseselt nii õpilaste kui ka õpetajate tervist. Õpetajate tervisele on seejuures kõige suurem risk, sest nemad viibivad töökodades päevast päeva.“

„Iseenesestmõistetav oleks, et kui riiklikus õppekavas on aine õpetamine ette nähtud, siis peaksid ka selleks ettenähtud ruumid vastama konkreetsetele standarditele, mida Eestis paraku välja töötatud pole,“ lisas kahekordne haridusminister Mailis Reps.

Ministrilt oodatakse vastust järgmistele küsimustele: millal on plaanis kehtestada esmaste tööriistade nimekiri tööõpetuse ainele ning selle riiklik rahastamine? Kas haridusministeerium toetab ettepanekut määratleda õppekirjanduse alla ka praktiliste õppeainete õppevahendid? Millal on plaanis korraldada riiklik hange uute tööõpetuses vajaminevate õppevahendite soetamiseks? Millal on plaanis välja töötada nõuded töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumidele ja töökeskkonnale?

Tagasiside