Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid peaminister Andrus Ansipile arupärimise, et peaminister selgitaks segaseid otsuseid jäätmejaamade rahastamisel.

Ajakirjanduses kajastatud info põhjal on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustanud lõpetada Võru linna jäätmejaama projekti, millele on juba kulutatud 3,8 miljonit krooni. Samal ajal asus KIK toetama samas piirkonnas enam kui kaks korda kulukama (8,8 mlj kr) jäätmejaama rajamist.

„Projekti rahastamine otsustati kõikide taotlusvoorude väliselt ning see ei leidnud kajastamist avalikes dokumentides,“ ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Valeri Korb. Ta lisas, et tegemist on maksumaksja- ning keskkonnavaenulikke otsustega.

Eeltoodust tulenevalt on Keskerakonna fraktsioonil peaminister Andrus Ansipile järgmised küsimused:

 

1.                  Millega on põhjendatud 8,8 miljoni krooni eraldamine MTÜle Võru Jäätmehoolduskeskus Umbsaare jäätmejaama rajamiseks, kui varasemalt on eraldatud 3,8 miljonit krooni selle vahetus läheduses paiknevale Võru jäätmejaamale?

2.                  Mis asjaoludel on Umbsaare jäätmejaama rajamine nii kulukas, arvestades, et samas rahastamisvoorus rahastati sarnast objekti Põlvamaal üksnes 2,5  miljoni krooniga?

3.                  Mis on saanud Võru jäätmejaama rajamise projektile eraldatud 3,8 miljonist kroonist?

4.                  Kas taoliste projektide rahastamisel on ka mingid mõistlikest kulutustest lähtuvad piirid, või võib „sõbralikele“ ettevõtjatele eraldada suvalise summa.

5.                  Miks otsustati eelistada MTÜle Võru Pakendiringlus kuuluvat krunti algselt planeeritud asukohale. Millistel tingimustel on sõlminud hoonestusõiguse leping selle kasutamiseks. Kui suure osa Umbsaare jäätmejaama projekti maksumusest, moodustab tasu MTÜle Võru Pakendiringlus kuuluva krundi kasutamise eest?

6.                  Miks otsustati finantseerida Polli prügila rajamist Viljandimaale Karksi valda MTÜ Lõuna Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskuse poolt kui samal ajal oli esitatud Kagu-Eesti jäätmeprobleemi lahendamiseks ka teine, ligi poole soodsam projekt (Ragn Sells ASi ja OÜ Ecocleaner poolt)?

7.                  Kas niisuguste mahtudega jäätmekäitusjaama rajamine Kagu-Eestisse on põhjendatud, arvestades, et see hakkab konkureerima tunduvalt keskkonnasõbralikuma Iru masspõletustehasega, mis oma 220 000 tonnise jäätmemahuga vajab jäätmeid ka Kagu-Eestist?

8.                  Kas võite isiklikult kinnitada, et maksumaksjal pole kõnealuste juhtumite puhul põhjust muretseda avalike vahendite mitte sihipärase kasutamise pärast? Kuidas mõjutavad nii suured investeeringud vastava teenuse tarbijate poolt teenuse osutajale makstavat hinda?

9.                  Kas kõnealuste projektide otstarbekuse ja õiguspärasuse osas on teostatud ka järelevalvet? Kui jah, siis kelle poolt ning millised on olnud tulemused?

10.              Kas järelevalve käigus selgitati välja, kes vastutab KIK-i poolt Võru jäätmejaamale esialgselt eraldatud 3,8 miljoni osalise kulutamise ja esialgse projekti pooleli jätmise eest?

11.              Kas kõnealuste juhtumite puhul võib olla tegemist õigusrikkumisega ning kas õiguskaitseorganitele on esitatud kuriteoteade?

12.              Arvestades jäätmekäitluses toimuvat paradigmavahetust, kus olmejäätmetest on saamas hinnatud tooraine masspõletustehastele (mistõttu on selle järele tekkinud nõudlus), palun selgitada, kas ja milliseid samme on riigil kavas astuda ausa konkurentsi tagamiseks jäätmeturul ja olmejäätmete äraveo teenuse hinna alandamiseks? (Või soovitakse tagada jätkuvalt üksikute ettevõtete kasumeid aegunud ja keskkonnavaenuliku tehnoloogia säilitamise hinnaga?)

13.              Kas reformierakonnal pole tõepoolest enam võimalik leida legaalseid rahastajaid, vaid tuleb meie kõigi elukeskkonna arvel prügiga sahkerdada? Kas prügiveo teenuse eest arvet tasuv tarbija peab teadma, et osa sellest läheb Reformierakonna toetuseks? Kas ja millal keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ametist tagasi astub? Kas peaminister on Jaanus Tamkivile seda soovitanud?

Tagasiside