Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus võeti täna vastu seadus, millega luuakse register, mis annab edaspidi ülevaate riigikaitselistest töökohtadest ning nendel töötavatest inimestest. Muuhulgas võimaldab seadusemuudatus paremini planeerida kaitseväekohustuse või muu seadusega määratud kohustuse täitmist.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Anneli Oti sõnul saab tööandja edaspidi teha riigile teatavaks isikud, kellele on teada antud võimalikust riigikaitselisest töökohustusest eriolukorra ajal. „Sellise info korral ei kutsuta isikut lisaõppekogunemisele või mobilisatsiooni ajal tegevteenistusse ning lisaks ei nõuta osalemist eriolukorra töödel. Kuid vajalikest kohustustest vabastamine on vahetult seotud riigi julgeoleku tagamisega,“ ütles Anneli Ott.

Tema sõnul on oluline silmas pidada, et riigikaitse puhul ei ole tähtis vaid kaitseväeline väljaõppe ja tegevus. „Eduka kaitsetegevuse jaoks on riigile ülimalt olulised ka muud toetavad ametialad ja oskused, näiteks side-, logistika-, planeerimis- ning kommunikatsioonitegevus ja teised sellised teenused, ilma milliste tegevuste ja spetsialistideta ei oleks riigikaitseliste ülesannete täitmine maksimaalselt vajalikul tasemel toetatud.“

Uue õiguse järgi ei ole riigikaitselise töökoha teabe esitamine kohustuslik, kuid seadus annab selleks võimaluse. Küll aga peab tööandja nende andmete märkimata jätmise korral arvestama, et sel juhul ei ole teave kolmandatele isikutele kättesaadav ja töötajaid võidakse seaduse kohaselt rakendada mujal, näiteks eriolukorra töödel või kutsuda kaitseväeteenistusse. „Registri loomine annab tööandjatele vabatahtlikkuse alusel võimaluse läbi mõelda, kas teatud hulka nende töötajatest on vaja rakendata riigikaitseliste ülesannete täide viimisel, kuid teabe esitamata jätmisel jäävad seotud riskid tööandja kanda,“ sõnas Anneli Ott.

Tagasiside