Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas olulise tähtsusega riikliku küsimusena elu võimalikkuse üle maal. Riigikogu Keskfraktsiooni poolt ettekandega esinenud Anneli Oti sõnul tuleb jätkata tänase valitsuskoalitsiooni poolt alustatud suunal ning jätkata maapiirkondade arendamist.

„Maapiirkonnad on aastaid kannatanud eelmiste valitsuste mittearvestava poliitika käes, mistõttu on riigi regionaalne areng koondunud kahe suurima tõmbekeskuse lähedusse. Tänane valitsus on piirkondade ebaühtlase arengu peatamiseks vastu võtnud olulisi otsuseid ning kindlasti jätkatakse sotsiaalselt tervislikku ja tasakaalustatud regionaalpoliitika edendamist,“ sõnas Annel Ott, märkides, et töökohtade väljaviimine pealinnast, tasuta bussisõidu rakendamine ning Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti regionaalprogrammid on olulised näited valitsuse tehtud tööst maapiirkondade heaks.

Keskerakonna Omavalitsuskogu esimehe sõnul on maapiirkondade arengut mõjutanud 2009. aastal tehtud otsus, millega vähendati omavalitsustele mõeldud tulubaasi. „Üleilmse majanduskriisi ajal võeti vahendeid Eesti omavalitsuste arvelt. Tulubaasi taastas alles 2016. aastal valitsuskoalitsioon Jüri Ratase juhtimisel, kelle eestvedamisel on linnade ja valdade kassa järkjärgult kasvanud ning perioodil 2018-2021 suureneb see veel täiendavalt 185 miljonit euro võrra,“ ütles Ott, lisades, et Keskerakonna valimisplatvorm näeb ette omavalitsuste otsustusõiguse ja tulubaasi suurendamist, et omavalitsuste roll Eesti elu korraldamisel kasvaks.

Endise Võru linnapea sõnul on maapiirkondade arenguga otseselt seotud ka kiiremate ühenduste loomine ning teede seisukorra parandamine. „Inimeste elu kvaliteedi ning ettevõtluskeskkonna parandamiseks peame veelgi enam tähelepanu pöörama kohalike teede seisukorrale ning tegema kruusateed tolmuvabaks. Kiirete ühenduste loomiseks näeb Keskerakonna valimisplatvorm ette Eesti kolme põhimagistraali neljarealiseks ehitamist laenu toel, mis tagaks sujuva ja turvalise liikluse maapiirkondade ning suuremate keskuste vahel,“ märkis Ott. „Laenu võtmata jätkub Tallinn-Tartu maantee ehitus veel aastakümneid.“

Teiste seas esinesid ettekannetega Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne ja maaelu edendaja ning Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Tagasiside