Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Anastassia Kovalenko-Kõlvart: Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et perekonnaseaduse kobareelnõust tuleb abieluvõrdsust puudutavad sätted välja võtta ja kooseluseaduse rakendusakte eraldi menetleda.

“Abielu peab jääma mehe- ja naisevaheliseks liiduks. Oleme ette valmistanud ka vastavad muudatusettepanekud. Abieluvõrdsuse seadustamine suurendab lõhet ühiskonnas,” ütles õiguskomisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart. “Oleme vastu sättele, millega soovitakse piirata bioloogilise isaduse omaksvõttu või kohtulikku tuvastamist, kui lapse põlvnemine kahest samasoolisest vanemast on juba kindlaks tehtud. Põhiseadus sätestab, et igaühel on õigus pöörduda oma õiguste rikkumise korral kohtusse. Olukord, kus seadus hakkab piirama juurdepääsu õigusemõistmisele niivõrd põhimõttelises küsimuses, on õigusriigis lubamatu.”

“Seaduseelnõu vastuolulisusele viitab ka säte, millega lubatakse ühele naissoost isikule, “kes on abielus” teise naisega, teostada kunstlikku viljastamist partnerannetuse kaudu. Seejuures partnerannetust saavad teostada ainult mees ja naine, kes on abielus või intiimsuhtes. Tekib tunne, et sellega soovitakse normaliseerida abieluväliseid suhteid,” täpsustas ta.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul on Keskerakonna fraktsioon vastu ka kavatsusele asendada lapse sünni registreerimisel rahvastikuregistris sõna “isa” mõistega “teine vanem”. “Mõisted “ema” ja “isa” kannavad edasi traditsioonilisi pereväärtusi ning peavad leidma selgesõnalist kasutust ka seadusandluses,” märkis Kovalenko-Kõlvart.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul jätkub näiline huvigruppide kaasamine ka Riigikogus. “Kui valitsus andis huvigruppidele materjalidega tutvumiseks vaid kolm tööpäeva aega, siis teise lugemise eel on osad huvirühmad kutsutud õiguskomisjoni koosolekule homseks, kuigi muudatusettepanekute esitamistähtaeg on täna. See tähendab, et neile ei anta võimalustki sisuliselt sõna sekka öelda ning siduda nende arvamused muudatusettepanekutega. Samuti ei toetanud õiguskomisjoni esimees muudatusettepanekute tähtaega pikendamist ega avalikku õiguskomisjoni istungi läbiviimist kaasatavate huvirühmadega,” lisas Kovalenko-Kõlvart.

Tagasiside