Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ametiühingute toetusrühm arutas kohtumisel sotsiaalminister Tanel Kiigega streigiõiguse normeerimist ja usaldusisikute paremat kaitset. Lisaks oli kõne alla töö- ja puhkeaja korraldus ning võimalikud riigipoolsed soodustused ametiühinguliikmelisusele. Eraldi käsitleti tervishoiutöötajate ja hooldekodude küsimusi ning spetsiifilisi väljakutseid keemiatööstuses ja merenduses.

“Hea ja efektiivse töökeskkonna saavutamiseks ning reaalselt uue väärtuse loomise eeltingimus on see, et töötajate õigused oleksid kaitstud,” lausus ametiühingute toetusrühma esimees Oudekki Loone. “See tähendab, et ka töötajate usaldusisikutele peab olema tagatud kaitse vallandamise eest ja neil oleks piisavalt vaba aega töötajatega suhelda. Ja loomulikult peab põhiseaduslik streigiõigus olema sisukam, et võimaldada nii solidaarsusstreike kui ka näiteks parema töölepinguseaduse nõudmist. Sada aastat tagasi kirjutati Eesti esimesse põhiseadusse: “Majandusliku elu korraldamine Eestis peab vastama õigluse põhimõtteile, mille sihiks on inimeseväärilise ülespidamise kindlustamine sellekohaste seaduste läbi.” Seda põhimõtet tuleks järgida ka täna ning riigi oluline ülesanne on tagada, et iga töö tagaks selle tegijale väärika elu.”

Sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutas koostöö olulisust ametiühingute, tööandjate ja riigi vahel. “Riigikogu ametiühingute toetusrühm annab olulise panuse vastastikuse infovahetuse ja kaasamise tõhustamiseks. Kindlasti aitab see suurendada ametiühingute rolli töötajate heaolu ja õiguste eest seismisel. Tööturgu ja -korraldust puudutavate pikaajaliste otsuste tegemisel tuleb alati arvesse võtta ka töötajate esindusorganisatsioonide argumente ja seisukohti,” rääkis Kiik.

Toetusrühma liige Helmen Kütt tunneb headmeelt, et minister Kiige eestvedamisel jõuavad ametiühingutega seotud teemad ka valitsuse töölauale. “Ametiühingute toetusrühm on erakondadeülene esindus, mille eesmärk on ametiühingute liikumise toetamine ja Eesti töötajate huvide kaitsmine seadusandlikus töös,” lisas Kütt.

Tagasiside