Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis teise lugemise seaduse eelnõu, mis korrastab sportlastele stipendiumide ja toetuste maksmise korda ning aitab võidelda kihlveopettuste ja dopingutarvitamisega. Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütleb, et tippsport on muutumas järjest rohkem globaalseks äriks, kus liiguvad miljardid eurod ning paraku leidub neid, kes üritavad ebaausaid võtteid kasutades sellest kasu lõigata.

“Praegu on karistusseadustiku kohaselt karistatav vaid dopingu kasutamisele kallutamine juhul, kui kasutatakse ravimit,” märgib Must. “Eelnõu kohaselt loetakse dopingukuriteoks aine või meetodi määramist, kasutamisele kallutamist, samuti abistamist ja ainete toimetamist üle riigipiiri või tootmist, valmistamist, turustamist, vahendamist või edasiandmist. Loodetavasti annab seaduse muudatus ennetava ja jõulise signaali neile, kes kaaluvad enda sidumist keelatud ainetega.”

Musta sõnul on dopingu kõrval murelapseks ka need spordivõistlustele panustajad, kelle eesmärk on sellega hõlptulu teenida ja kes ei pelga selleks ka sportlasi mõjutada. “Spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks luuakse kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas,” lausub Must, lisades, et neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA. “Dopingu tarvitamine ja panustajate poolt sportlaste mõjutamine ei ole Eestis veel suureks probleemiks, kuid mõttekam on panustada ennetavale tegevusele kui tegeleda tagajärgede likvideerimisega.”

Valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise eelnõu korrastab ka sportlastele stipendiumide ja toetuste maksmise korda. Muudatuste kohaselt võib sportlasele maksta sportlasestipendiumi maksuvabalt kokku kuni 12-kordse kuu töötasu alammäära ulatuses kalendriaastas.

“Praeguse praktika kohaselt makstakse maksuvabasid stipendiume ka sportlastele, kellega ollakse töösuhtes. Miinuseks on see, et riik jääb maksudest ilma ja sportlasel puuduvad sotsiaalsed garantiid,” selgitab Must. “Uue korra kohaselt võib sportlasele maksta sportlasetoetust maksuvabalt kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses kuus eeldusel, et temaga on sõlmitud töö- või muu võlaõiguslik leping. Stipendiumi sellisel juhul maksta ei tohi.”

Tagasiside