Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakond andis täna üle looduskaitseseaduse eelnõu, mille eesmärgiks on pakkuda lahendus eraomanikele looduskaitsepiirangutest tuleneva olulise koormuse kompenseerimiseks ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamiseks piirangute seadmisel.

Kehtiva looduskaitseseaduse kohaselt omandab riik kaitsealust loodusobjekti sisaldava kinnisasja maaomaniku taotluse alusel, kui ala kaitsekord piirab oluliselt kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist. Nii piiratakse eramaadele täiendavate kaitsemeetmete kehtestamist olukorras, kus eraomanikele seadusega ette nähtud kompensatsioonimehhanism ei ole tõhus.

„Kujunenud on olukord, kus maaomanik ootab riigipoolset kinnisasja omandamist keskmiselt 8-9 aastat. Tegemist on põhiõiguste riivega, millele on osundanud ka õiguskantsler Ülle Madise“, nentis Vabaerakonna fraktsiooni liige Külliki Kübarsepp.

„Eelnõus tuleme välja ettepanekuga, et kinnisasja omandamise nimistus olevate kinnistute arv saab olla vaid kuni 50. See on pikkus, mille Maa-amet suudab aasta jooksul menetleda. Praegu on nimistus 200 kinnistut, milleks läheb vaja kuni 20 miljonit eurot,“ selgitas Kübarsepp.

Lisaks sätestab Vabaerakond eelnõus, et kinnisasja kaitse alla võtmine püsielupaiga leidmisel ei saa olla automaatne, seda tuleb eelnevalt kontrollida ning kindlasti on oluline teavitada ka maa omanikku. Praktikas kohtame olukordi, kus piirangutest pole maaomanikku teavitatud, kuid karistusmeetmeid on kasutatud.

Eelnõu ja seletuskiri

Lisainfo:
Külliki Kübarsepp
5166467
[email protected]

 

Tagasiside