Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Vabaerakond tervitab Põlva maavanema Igor Taro ettepanekut moodustada Põlva maakonda kuuluvatest Värska ja Mikitamäe valdadest ning Võru maakonda kuuluvatest Meremäe vallast ja Misso valla Luhamaa nulga küladest.

„Me kiidame seda ettepanekut ja aplodeerime,“ ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel. „Kui valitsusel jätkub oidu see ettepanek heaks kiita, siis tähendab see haldusreformi seaduse mõistes erandit 3500 elanikuga omavalitsuse jaoks. Antud juhul on ajaloolise ja kultuurilise eripära arvestamine palju suurem väärtus reformiseaduses ette nähtud kunstliku elanike miinimumi järgimine. Loodame uuelt valitsuselt selles küsimuses rohkem mõistmist ja paindlikkust kui vanal valitsusel seda oli,“ ütles Vabaerakonna esimees.
Vabaerakonna saadikud eesotsas Jüri Adamsiga esitasid möödunud suvel Riigikogu menetlusse eelnõu, mis nägi ette haldusreformi seadusele nn. Setomaa erandi tegemist. Eelnõu lükati Reformierakonna koalitsiooni poolt tagasi, ehkki eelnevalt oli Setomaa ühendvalda toetanud ka kõigi Riigikogu fraktsioonide esindajatest koosnev Setomaa toetusrühm.
„Mõte, et praeguse haldusterritoriaalse ümberkorraldamise käigus peaks proovima moodustada setode ühise haldusüksuse, on tekkinud ja arenenud seto rahva praeguste juhtide ja seto kultuurilise omapära säilimise eest võitlejate hulgas,“ rõhutas Riigikogu liige Jüri Adams. „Ühelt poolt on see väga loomulik mõte, teiselt poolt täielik nö. vastuvoolu ujumise katse, mida ei ole keegi püüdnud väljastpoolt peale suruda,“ lisas ta.

Vabaerakond peab haldusreformi puhul oluliseks traditsioonide ja inimnäolise mõõtmega arvestamist. Mida rohkem arvestatakse kultuuriliste eripäradega ning kogukondade soovide ja omaalgatusega, seda parem.

Ajalooliselt ei ole setod ja Setomaa kuulunud Läänemere provintside või laiemas mõttes Liivimaa külge ning sellepärast on nende ühtsuspüüd mõistetav. Arvestades ka asjaoluga, et suur osa setode ajaloolisest asualast jääb teisele poole Eesti-Vene kontrolljoont on Seto valla lubamine Vabaerakonna hinnangul minimaalne samm, mida Eesti riik praegu setode heaks saab teha.

Lisainfo:
Andres Herkel
5056540
[email protected]

Tagasiside