Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

2017. aastal on erakonnale olulisim väljakutse Vaba Värk ehk valmisolek osaleda oktoobrikuistel kohalikel valimistel nii valimisliitude koosseisus kui ka neid toetades. Erakonna esimees Andres Herkel rõhutab, et vabade valimisliitude toetamine tähendab erakonnale suurt ja omakasupüüdmatut, loomingulist ja kogukondi ühendavat tööd.

„Vaba Värgi programm on realistlik ja ratsionaalne, vastab Vabaerakonna filosoofiale, hindab realistlikult meie suutlikkust ning aitab võita uusi sõpru,“ ütles Herkel. Herkel peab vabade valimisliitude toetamist eriti tähtsaks oludes, kus haldusreform toob kaasa kohalikus poliitikas kaasa löövate inimeste hulga olulise vähenemise ja ääremaastumise süvenemise.

Vabaerakonna üks tänavusi ülesandeid on anda ka parempoolsuse mõistele uus selgitus. „Vabaerakond ei tekkinud ideoloogia nimel, vaid vajadusest parteikartell korrale kutsuda. Nüüd, kui kolm paremerakonda on koos opositsioonis, on aeg parempoolsuse mõistlikuks mõtestamiseks küps,“ nimetas Herkel.

Tööd tuleb jätkata Vabaerakonna suurte põhimõtete ellu viimise nimel: et lõpeks ära erakondade riigieelarveline rahastamine senises mahus, taastada Riigikogu aktiivne roll ning lõpetada nn kummitembeldamine. Vabaerakond seisab ka omavalitsuste politiseerimise vastu ning et riigikassa täitmiseks ei seadustataks aina uusi maksusid, vaid tegeleda tuleb majanduse hoogustamisega. Herkeli sõnul pole koalitsioonivahetus siin muutust toonud. „Reformierakonna võimult kõrvaldamise vallandatud eufooria abil püüab uus valitsus teha näo, et kõiki neid probleeme pole olemas,“ nimetas Herkel. „Aga ometigi nad on ning jõuavad vaateväljale sedamööda, kuidas koalitsiooni mesinädalad lahtuma hakkavad,“ lisas ta.

“Aru pähe!“ – 2015. aastal Peeter Volkonski sõnastatud üleskutse – on endiselt aktuaalne. Herkeli sõnul pole hullusehood lõppenud, neid pakub nii maailmapoliitika kui ka kodukamar. Maailma muutumist kommenteerides tõi „Poliitikaguru“ eelmise aasta kokkuvõttes esile populismi kasvu, mis on tingitud vanade keskväljaparteide suutmatusest pakkuda lahendusi majanduskasvu taastamiseks. See on üleilmne suundumus, mida väljendasid ilmekalt Donald Trump ja Brexit.

Poliitika vajab uusi lahendusi, ka Eestis. Neid, kes tahavad turundada äärmusi ja skandaale, jätkub ilma Vabaerakonnatagi. „Võtan komplimendina ühe välisvaatleja sõnu, et Vabaerakond on ilmselt ainus parlamenti pääsenud uus partei Euroopas, kes ei ole populistlik,“ nimetab Herkel ja kutsub vabaerakondlasi üles jääma oma sõnumite ja usaldusväärsuse juurde.

2017. aasta on Vabaerakonna arengus väga oluline aeg, selle aasta töö on vundament tulevikuks, eriti 2019. aasta Riigikogu valimisteks, sõnab Vabaerakonna esimees, lubades ka Vabaerakonna programmi mõningast uuendamist.

Herkeli aeg erakonna esimehena ammendub aprilli lõpus toimuval üldkoosolekul, sest Vabaerakonna põhikiri näeb kolme järjestikuse valimisperioodi järel ette uue esimehe valimise.

Lisainfo:
Andres Herkel
Vabaerakonna esimees
5056540

Tagasiside