Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna saadikud Riigikogus esitasid peaminister Jüri Ratasele arupärimise Eesti elanikkonnakaitse ja selle juhtimise kohta, et teada saada, kas ja kuidas on korraldatud riigi tegevus ulatuslike kriiside puhul. Arupärimisele vastab peaminister Riigikogu 11. septembri täiskogu istungil.

„Praeguse ajani ei ole meile selge, mida peaminister täpsemalt elanikkonna kaitse valdkonnas tegema peab, milliseid volitusi ta selleks vajab ning millised eesmärgid seadma riigikaitse ning seal hulgas elanikkonnakaitse süsteemi arendamisel,“ ütles Vabaerakonna saadik Ain Lutsepp.  Lisaks tõi Lutsepp välja, et endiselt on küsimusi elanikkonnakaitse praktilise poolega ehk et kuidas see väljendub kohalike omavalitsuste ülesannetes, avalikku võimu teostavate asutuste koostöös, haridussüsteemis, riigikaitse üldises planeerimises ning kriiside reaalses juhtimises.

„Eestis loodetakse ulatuslike kriiside puhul liiga palju jõustruktuuride tegutsemisele. Rahumeelse elanikkonna ja hõredalt asustatud riigi tingimustes on see ilmselgelt lühinägelik ja isegi ohtlik mõttelaad, mis võib kriisi tekkimisel kaasa tuua ühiskonna hangumise. Laiapindne riigikaitse, seal hulgas elanikkonna kaitse on väga oluline valdkond ning peab olema mõistetav igale kodanikule,“ ütles Lutsepp. „Valdkonna juhtimine peaministri tasemel on mõttekas, kuid see peab olema ka sisuga täidetud.“

Arupärimisega soovib Vabaerakonna fraktsioon peaminister Jüri Rataselt teada, miks pole elanikkonnakaitse ülesanded siiani selgelt planeeritud ning sõnastatud ja riigi ning omavalitsuste vahel arusaadavalt jaotatud, kuidas peaks elanikkonnakaitse õpe olema koolides korraldatud ning miks puuduvad Eestil käitumisjuhised tsiviilisikute hädaolukorras tegutsemiseks. Samuti soovib Vabaerakonna fraktsioon teada, kuidas peab reageerima riik ja kohalik omavalitsus elutähtsate teenuste pikaajalise puudumise korral ning kuidas kaitsta sellises olukorras vanureid ja lapsi. Ka seda, kas ja kuidas on korraldatud toidu, kütuse, meditsiinitarvete ja joogivee kättesaadavus kriisi korral ning kui suured on riigi tagavarad. Küsimused puudutava ka seda, milliseid muudatusi valitsus õigusaktides selle valdkonna reguleerimiseks ette valmistab ning milliseid täiendavaid vahendeid kavatseb valitsus elanikkonna kaitsesse suunata.  

Elanikkonnakaitse rakkerühma moodustamise otsustas Vabariigi Valitsus 2015. aasta detsembris. Elanikkonnakaitse eesmärk on tõsta elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks ning tagada elanike kaitse. Riigikaitse planeerimist ning asutuste sellealase tegevuse koordineerimist juhib Riigikantselei.

Vabaerakond seisab laiapindse riigikaitse eest. Selle eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra ja rahva iseolemise kaitsmine mistahes vormis toimuva ründe vastu.

Lisainfo:

Maria Murakas

Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik

5219572, 631 6544

[email protected]

Tagasiside