Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakond toetab Eesti põllumeeste keskorganisatsioonide poolt valitsusele esitatud nõudmisi siseriiklike üleminekutoetuste ja kriisi leevendamiseks mõeldud täiendava riigiabi maksimaalses ulatuses väljamaksmiseks. Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul on kogu Eesti põllumajandussektoris alanud valitsuskoalitsiooni pragmaatilistest valikutest tingitud pikaajaline kriis.

Riigikogu maaelukomisjoni liige Artur Talvik rõhutab, et vaid osa Eesti piimanduskriisi põhjuseid ei sõltu valitsuskoalitsiooni tegevusest. Nende seas on majandussanktsioonid Venemaale ja Venemaa-poolsed impordipiirangud seoses Venemaa sekkumisega Ukrainas. Samuti on üks kriisi põhjuseid suur ületootmine tulenevalt piimakvootide ja eksporditoetuste kaotamisest EL-is alates 1. aprillist 2015.

Põllumajanduskriis on süvenenud alates 26. märtsist 2014, kui ametisse asunud Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valitsuskoalitsioon kinnitas EL-i uueks finantsperioodiks 2014-2020 maaelu arengukava investeeringutoetuste ja ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste riigipoolsed kaasfinantseerimised. Talviku sõnul läks IRL-i väljavahetamine sotsiaaldemokraatide vastu põllumeestele maksma ligi 220 miljonit eurot, kui kaasfinantseerimist vähendati ca 80 mln euro võrra ja loobuti 7 aastaks ka Eesti riigi poolsete üleminekutoetuste maksmisest otsetoetustele kogusummas 140 mln eurot.

2015. aasta Riigikogu valimiste eel lubasid kõik erakonnad peale Reformierakonna üleminekutoetused maksimaalses ulatuses taastada. Talviku sõnul täidab Reformierakond oma lubadust, küll aga peavad põllumehed küsima, miks IRL ja sotsiaaldemokraadid on neid petnud.

Vabaerakond tegi käesoleva aasta riigieelarve menetlemise käigus muudatusettepaneku üleminekutoetuste maksmiseks 2016 aastal, mida valitsuskoalitsioon ei toetanud. Käesoleva aasta 16. juunil andis Vabaerakond Riigikogu menetlusse otsuse eelnõu, millega annab valitsusele ülesande algatada riigieelarve muudatus, et maksta veel tänavu erakorralist riigiabi 8,3 miljonit eurot: piimasektorile 7,5 ja sealihasektorile 0,8 miljonit eurot kriisiabitoetusi. Vabaerakond jälgib huviga, kuidas valitsuserakonnad reageerivad ja suhtuvad algatatud eelnõusse ning loodab, et nii IRL kui SDE toetavad Riigikogu otsuse vastuvõtmist.

Vabaerakond tunnustab Maaeluministeeriumi otsust hakata maksma 2017. aastast alates kuni 2020. aastani tootmisega seotud toetusi: kuni 100 pealise piimakarja omanikud hakkavad saama 200 eurot lehma kohta ja 101 kuni 400 pealise karja omanikud 100 eurot lehma kohta. Talvik toob välja, et diferentseeritud lähenemine on väga oluline ja seda peab rakendama ka pindalapõhiste otsetoetuste puhul. Diferentseeritud toetuste maksmise poliitika loob võrdsemad võimalused erineva suurusega tootjate konkurentsis püsimiseks.

Samas teeb Vabaerakonnale muret, et investeeringutoetuste raha põllumajandussektori võimekuse tõstmiseks jagub tänu liiga kõrgetele toetuslimiitidele tootja kohta liiga vähestele tootjatele. Vabaerakonna hinnangul pole piisavat kontrollimehhanismi, et vältida mitmekordset toetuste väljanõudmist samade ettevõtjate ja omanike poolt. Eelpoolnimetatud põhjustel sai viimase vooru investeeringutoetuste taotlemisel toetusi üksnes 194 tootjat, kusjuures 290 tootjat jäi toetusest ilma. Sellise kontsentreeritud toetuspoliitika puhul luuakse toetuste saajatele oluliselt paremad konkurentsieelised võrreldes nendega, kes jäid toetustest ilma.

20 ettepanekut

Lisainfo:

Artur Talvik
Riigikogu maaelukomisjoni liige
5021989

Tagasiside