Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna fraktsioon esitas Riigikogule muudatusettepanekud looduskaitse- ja metsaseadusesse. Ettepanekute kohaselt võetakse Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK) ära kohustus maksta riigieelarvesse dividende. Samuti hoiatab Vabaerakond selle eest, et eelnõuga tahetakse anda RMK-le finantsilisi kohustusi, mille üle pole veel isegi arutelusid alustatud.

„Vabaerakonna fraktsioon on seisukohal, et RMK puhaskasumist ei ole õige riigieelarvesse dividende eraldada. See kohustus seati sisse Reformierakonna eestvõttel 2009. aastal, mille eesmärk oli vaid täita riigieelarve puudujääki,“ ütles Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepp

„51% Eestimaast on kaetud metsaga, RMK haldab sellest 45%. See on suur ühisvara vastutus ning mets on väärtus, millega Eesti eristub paljudest Euroopa riikidest. Peame õigeks, et RMK puhaskasum investeeritakse tagasi metsade majandamisse ja väärindamisse,“ lisas Kübarsepp.

Vabaerakonna fraktsioon teeb ettepaneku tunnistada kehtetuks punktid, mis reguleerivad majandustegevusest saadava tulu kasutamist ka teisteks ettetulevateks finantskohustusteks, mida riik ette näeb.

„Me ei poolda RMK-le uute ülesannete määramist, mille osas esitamise hetkel pole mingitki selgust. Seda näitas ka eelnõu esimene lugemine, kus eelnõu esitajate- ja komisjonipoolne ettekandja ei osanud võimalikke uusi ülesandeid, millele RMK tulusid jaotada, nimetada. Meie ettepanekute kohaselt, et tohi lasta metsaseadusse sätteid, et RMK-le lisatakse kohustus eraldada puhaskasumit muudeks seaduses sätestatud riigi ülesannete täitmiseks,“ ütles Kübarsepp.

Vabaerakonna fraktsioon aga toetab looduskaitse- ja metsaseaduse (SE560) muudatuste suurt eesmärki, et RMK tuludest on võimalik riigil osta välja olulise piiranguga looduskaitselisi maid eraomanikelt. Eestis puudub süsteem, kuidas kompenseerida eraomanikule looduskaitselistest maadest saamata jäänud tulu, mis vastaks tegelikule turuhinnale.

„Looduskaitseliste maade võõrandamise protsess on väga aeglane- keskmiselt kestab see 8-9 aastat. Sellele on tähelepanu pööranud 2016. aastal ka õiguskantsler, kelle hinnangul rikutakse põhiseadust nn tegevusetusega. Oleme Vabaerakonna fraktsiooniga esitanud mitmeid lahendusi, kuidas probleem lahendada, kuid seni pole need toetust leidnud,“ tuletas Kübarsepp meelde.

Vabaerakonna fraktsioon pöörab tähelepanu, et õilsa eesmärgi nimel (looduskaitseliste maade võõrandamine eraomanikelt) ei tohi luua muid kahjustavaid meetmeid, mis vähendavad tunduvalt RMK võimalusi planeerida vahendeid oma põhitegevustele.

Lisaks:
Õiguskantsleri kiri Riigikogule http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_8_riigikogule.pdf
Lisainfo:
Külliki Kübarsepp
Vabaerakonna saadik
516 6467
[email protected]

 

Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
[email protected]

Tagasiside