Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna andis Vabaerakonna fraktsiooni liige Jüri Adams Riigikogu liikmete nimel menetlusse Paarkonna seaduse eelnõu, mis asendaks kehtiva kooseluseaduse ja menetluses oleva rakendusseaduse. Eelnõu siht on ühiskond uuesti kokku tuua, leida võimalused ummikseisust välja tulla ning kindlasti anda samasoolistele paaridele nende põhjendatud soovide ja õigustatud vajaduste teostamiseks õiguslikud võimalused.

Vabaerakonna saadikud Riigikogus leiavad, et menetluses olevad kooseluseaduse rakendusaktid on halvasti koostatud ning neil pole eeldusi saada läbiminekuks vajalikke poolthääli. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on vaja leida parem lahendus. „Meie arvates on see Paarkonna seaduse eelnõus olemas: samasoolised paarid saavad sõlmida notariaalse lepingu oma paarisuhte kohta, samuti saab reguleerida nende paaride varasuhteid, ülalpidamise kohustust ning pärimisega seotud küsimusi.

Eesti keeles ei ole välja kujunenud sõna või väljendit, mis tähistaks samasooliste isikute paari ja mida võiks kasutada sellesisulises seaduses sobiva terminina. Katsed kasutada kuigivõrra sobivat aseainet on ebaõnnestunud. Tõlkelaenu „tsiviilpartnerlus“ tähendus ei ole aimatav liitsõna osistest, sõna on aga suulises kõnes kasutamiseks kohmakas ja võtaks ajapikku mingi praegu ettenähtamatu lühendkuju. Uue eelnõuga teeme ettepaneku kasutada uut, ühetähenduslikku ja selgelt eristuvat sõna, anda uus tähendus ajaloolisele sõnale „paarkond“.

Jüri Adamsi koostatud eelnõu laiem poliitiline siht mitte soodustada Eesti ühiskonna edasist lõhenemist. Eelnõu kitsam siht on anda samasoolistele paaridele nende põhjendatud soovide ja õigustatud vajaduste teostamiseks vajalikud õiguslikud võimalused. Kõnesoleva lepingu saavad omavahel sõlmida kaks samasoolist inimest, kes ei ole kumbki abielus või kes ei ole mõne teise samalaadse lepingu osalised. Lepingu jõustumisest alates peab lepingu poolte suhtes hakkama kehtima uus varasuhte kokkulepe, mille põhivariandid on needsamad, mis on Eestis sätestatud abielu sõlmijate jaoks.

Leiame, et Riigikogu eelmine koosseis on tegutsenud vastutustundetult ja leiutas kooseluseaduse sildi all nn poolabielu vormi, mille kaudu üritati ühekorraga lahendada nii erisooliste kui ka samasooliste paaride probleeme. Seda kõike tehti ebaõnnestunult, jättes lahtised otsad Riigikogu järgmisele koosseisule. Ebaõnnestunud on ka Riigikogule esitatud rakendusaktide eelnõu. See sisuliselt võrdsustab „registreeritud kooselu“ abieluga ning lihtsuse ja selguse asemel toob sisse hulga kõrvalisi teemasid.

Meie eelnõu avab tee, et saaksime käsitletavate teemadega tõsisemalt ja mõistlikumalt ning ilma ühiskonda lõhestamata edasi minna, ütles Andres Herkel.

Kontakt:
Jüri Adams
5127309

Andres Herkel
5056540

Teate  edastas
Epp Alatalu
Vabaerakonna fraktsiooni meedianõunik
Riigikogu
[email protected]
6316544, 5121721

 

Tagasiside