Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutab kolmapäeval Vabaerakonna otsuse-eelnõu „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ muutmiseks ning teisel lugemisel on metsaseaduse muudatused. Vabaerakonna saadiku Külliki Kübarseppa sõnul ei ole valitsuse metsapoliitikal strateegilist vaadet. Metsa nähakse eelarve täitena ja teenimas suurtöösturite huvisid.

„Valitsus peab mõistma, et enne kuusikute raievanuse langetamist või uuele tselluloositehasele loa andmist vajab Eesti puiduressursi kasutamise strateegilist kava. Arvestades terava avaliku vastasseisuga intensiivse metsamajanduse suhtes tuleb selles küsimuses sõlmida ühiskondlik kokkulepe. Lõpetada tuleb RMK käsitlemine dividendi-masinana,“ ütles Külliki Kübarsepp. Raiemaht ei saa olla suurem saamaväärse metsa taastumise mahust. Vabaerakonna ettepanek on raiemahu arvutamisel lahku lüüa erametsades ja riigimetsas tehtav raie, mis kokkuvõtteks ei tohi ületada 10 miljonit tihumeetrit aastas.

Kübarsepa sõnul ei too praegu plaanitud seadusemuudatused metsandusse tasakaalu, vaid senisest hoopis hoogsama väärispuidu raiumise.

„Puidukasutus tuleb õiguslikult reguleerida säästliku metsamajanduse ja Euroopa Liidu kliimapoliitika põhimõtete järgi ning hakata lõpuks täitma säästva arengu seadust. Vaja on leppida kokku arvutusmeetodid, mida järgides saab tagada metsa juurdekasvu liigiti, nii et me ei kaota elujõulist ja väärtuslikku metsa,“ ütles Kübarsepp. Valitsuse senised väited metsa kiirest juurdekasvust on tekitanud ühiskonnas taaskord lõhe, aga see on tulevaste põlvkondade suhtes vastutustundetu.

Riigikogu keskkonnakomisjon ei olnud Vabaerakonna kuusikute raievanuse langetamise küsimuses valmis isegi kompromissiks. Valitsus ignoreerib jätkuvalt Eesti metsa keskkondliku, sotsiaalset ja kultuurilist väärtust ja erametsaomanikud on pideva surve all, ütles Kübarsepp. Meil on vaja metsanduses rahvuslikku kokkulepet, et olla kindel, et ka järgmise saja aasta kestel on meil kogu aeg olemas uhked, vähemalt 80-aastased täisväärtuslikud kuusikud, ütles Vabaerakonna saadik.

Vabaerakonna juhatuse avaldus 16. maist 2017

ARVESTADES Eesti ühiskonnas välja kujunenud teravat avalikku vastasseisu intensiivse metsamajanduse suhtes, ekspertide hoiatusi metsade elurikkuse hiljutise vähenemise, säästliku metsamajanduse ja rahvusvahelise kliimapoliitika põhimõtete rikkumise, puiduvaru pikaajaliselt jätkusuutmatu kasutamise suhtes, ning Eesti kui loodussäästliku riigi maine – ja sedakaudu turismisektori – potentsiaalset kahjustamisohtu,
NÕUAME, et keskkonnaminister ja Vabariigi Valitsus töötavad kiiremas korras välja Eesti puiduressursi kasutamise strateegilise kava ja saavutavad selles ühiskondliku kokkuleppe; et jõustataks õiguslik mehhanism, millega tagada puidukasutuse reguleerimine vastavalt säästliku metsamajanduse ja Euroopa Liidu kliimapoliitika põhimõtetele ning mis sätestab puiduressursi kriitilise varu säästva arengu seaduse tähenduses,
NÕUAME ülalnimetatud analüüside ja regulatsioonide jõustamiseni uute suurte puidutööstuste (näiteks Emajõe äärde plaanitav puidurafineerimistehas) Eestisse rajamise PEATAMIST ja LOOBUMIST puidu masspõletamisest Auvere elektrijaamas ja teistest puidutootmismahtu oluliselt suurendavatest tegevustest.

Lisainfo:
Külliki Kübarsepp
5166467
[email protected]

Tagasiside