Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna saadikud küsisid täna peaministrile esitatud arupärimises, miks ei ole Eestis haldusreformi läbi viies seatud teadlikult üheks eesmärgiks säilitada võimalusel ajalugu, sotsiaalset mälu ning paikkondlikku ühtekuuluvust kandvaid kohanimesid, sest tugev kohanimede traditsioon on üks meie pärimuskultuuri talasid?

Võnnu, Haaslava ja Mäksa vald on otsustanud liituda üheks suureks vallaks, keskusega Tartu linna lähedal Haaslaval, Kurepalus. Igati loogiline otsus ja vastuvõetav kolme valla elanike enamusele, sest tegemist on suure osaga põlisest Võnnu kihelkonna territooriumist ning suurel osal kolme valla püsielanikkonnast on säilinud sidemed ajaloolise Võnnuga.

Kolme valla ühinemiskomisjon välistas uue valla nimena ajaloolise kihelkonnakeskuse – Võnnu – nime. Selle asemel aga pakuti välja ja viidi rahvaküsitlusele otsitud nimed (Kagu-Tartumaa ja Kastre), mis kumbki liituvat piirkonda ei ühenda. Kagu-Tartumaa on ju tegelikult laiem ala kui need kolm valda, Kastre aga on väike küla ning tema nime kasutus tooks tuleviku mõttes tooks kaasa segadust. Kolme ühinevat valda ei ühenda kumbki läbirääkijate poolt rahvale välja pakutud nimi, neid kolme ühendab aga Võnnu nimi.

Kuna läbiviidud rahvaküsitlusele ajaloolist Võnnu nime ei pakutud, kuid sotsiaalne mälu ja kohalike arvamus väärtustab kihelkondlikke juuri, kogusid elanikud kodanikualgatuse korras toetusallkirju auväärset piirkonda ühendava nime säilitamiseks vallanimena. Mõne päeva jooksul andis Võnnu nime toetuseks allkirja 537 kolme valla elanikku. Võrdluseks – ametlikul küsitlusel osales 391 elanikku, neist 223 pooldas Kastre nime, 86 Kagu-Tartumaad ja 82 tõmbas maha mõlema nime. Kuigi Võnnu nime soovitas ka kohanimenõukogu, siis kohanimenõukogu arvamusest valdade elanikke koguni ei teavitatud.

Kolme valla 537 elanikku, kes soovivad ühinevale vallale Võnnu nime, on pöördunud kirjaga Vabariigi Valitsuse, riigihalduse ministri ja kohanimenõukogu poole juba 2016. aasta detsembris.

Peaministrilt küsiti ka, kes vastutab rahva ajalugu, identiteeti ja kultuuriloolist traditsiooni kandvate kohanimede teadliku kaotamise eest päevapoliitilistel eesmärkidel nagu see toimub Võnnuga? Samuti küsiti miks ei arvestata kolme ühineva valla elanike soovi, et uue valla nimeks saaks Võnnu, miks minnakse kohalike elanike tahte vastu, kuigi nende poolt räägivad nii ajalugu kui ka tänapäev?

Miks eiratakse spetsialistide kogu, kohanimenõukogu, soovitust valla nime osas? Vabaerakonna saadikud tahavad teada, kes (nimeliselt) võtab endale õiguse astuda vastu nii kohalike soovile kui ka pärimuskultuurile, ehk kellele kuuluvad meie ajalugu ja kohanimed?

Peaministrilt oodatakse vastust ka küsimusele kuidas ja millega on kohanimi Kastre ühendvallale sobilikum kui ajaloolise kihelkonnakeskuse Võnnu nimi? Kuidas ja milles väljendub antud Võnnu näite puhul koalitsiooni lubadus arvestada haldusreformi teostamisel kohalike elanike arvamust ja demokraatlikku otsust?

Lisainfo:
Krista Aru
5540107
[email protected]

Tagasiside