Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahvusülikooli venia legendi tuleb pidada eesti keeles. Nii peab see olema. On piinlik ja kahju, et seaduslikul alusel rahvusülikoolina töötav Tartu Ülikool nii ei arva.

Küsimus sellest, kas selle venia legendi puhul on tegemist Eesti mõtteloo professuuri või Euroopa mõtteloo professuuriga, on siin teisejärguline. Kõik teised põhjendused, mida rahvusülikool on ingliskeelse venia legendi õigustamiseks kasutanud, on koguni kolme- või neljandajärgulised. See, et professor oskab inglise keelt, on nii elementaarne, et seda ei pea venia legendi kinnitama. Ammugi mitte ei pea rahvusülikooli professoriks kandideerija pidama oma loengut inglise keeles seepärast, et tema esinemist ja teadmisi saaksid hinnata väliseksperdid. Kui me iseendi hindajaid ei usalda, siis välisekspertide jaoks võib loengud tõlkida.   

Rahvusülikooli esimene ja kõige tähtsam ülesanne on edendada eesti keelt ja kultuuri kõige kõrgemal tasemel, olla meie keele ja kultuuri hoidmise ja arendamise lipulaev. Rahvusülikool peab selle rolli üle uhke ja tänulik olema, sest eesti keel ja kultuur on meie Eesti püsimise alus, kinnitus ja mõte. Rahvusülikool peaks olema uhke, et on aeg ja võimalus, mil venia legendit saab pidada just eesti keeles.

Me tahame, et eesti keel püsiks ja areneks. Tahame, et eesti keeles suhtleksid kõik eestimaalased, hoolimata nende päritolust ja rahvusest. Tahame eesti keele õpet lasteaedadesse ja huvialaringidesse. Oleme isegi pahased võõramaalaste peale, kes siinmail elades eesti keelt ei valda.  Kuidas saab aga teistelt nõuda seda, millest sa ise ei hooli? Austus keele ja kultuuri vastu algab igast inimesest, algab perest ja kogukonnast. Algab meie iseseisvast mõtlemisest ja tahtmisest olla eestlased. Ja alus selleks on eesti keeles.

„Vastuvõtjast tõusta loovaks teguriks, mitte ainult omandada, vaid ka anda, luua, rikastada üldist kultuuri ja eriti selle rahva oma, kelle heaks peab töötama Tartu ülikool“, sõnas riigivanem Jaan Tõnisson rahvusülikooli avamisel aastal 1919. Rahvusülikool ei tohi seda vastutust ja kohustust oma ühiskonna ees kunagi unustada. Eestikeelne venia legendi on osa sellest.  

Lisainfo:

Krista Aru
Vabaerakonna saadik
631 6454
[email protected]

Tagasiside