Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna saadikud esitasid riigihalduse ministrile  arupärimise haldusreformi kohta Ida-Virumaal, kus ristpistes tahetakse kokku panna praeguse Ida-Virumaa keskosa ja  Peipsi-Alutaguse koostööpiirkonda valdu, millel tegelikult polegi ühist keskust. Krista Aru nimetas arupärimist üle andes, et kui rahvajutt uuest vallakeskusest Pagaril osutuks tõeks, siis temal oleks selle üle ainult hea meel, sest Pagari mõisahoones oli ka tema kodu.

„Majanduslikult ja funktsionaalselt tahetakse liita  Alutaguse vallaks kahe eri kandi omavalitsusi – Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila on koos Jõhviga Ida-Virumaa keskosa, ülejäänud vallad Iisaku, Mäetaguse, Tudulinna, Alajõe aga kuuluvad Peipsi-Alutaguse koostööpiirkonda maakonna lõunaosas. Kahe erineva piirkonna kokkupanemine, seejuures keskust kõrvale jättes, pole mõistlik. Valitsuse otsuses pakutud lahendus ei arvesta valdade senist koostööd, nende soove, seniseid vabatahtlikke ühinemisläbirääkimisi ega väljakujunenud haldusterritoriaalset praktikat,“ ütles Krista Aru.

Põhja-Eesti piirkondlik ühinemiskomisjon on soovitanud Toila, Kohtla-Nõmme ja Kohtla liitmist Jõhviga ja Jõhvi saaks nii tugevaks keskuseks. Alutaguse vald koos Alajõe, Tudulinna, Mäetaguse ja Iisakuga võiks endaga vajadusel liita ka Illuka ja nii tekiks tugev Peipsi-Alutaguse piirkond.

Krista Aru sõnul on valitsus selle sundliitmise otsusega näidanud teadlikku hoolimatust piirkonda ühendava ning omavalitsuste senist koostööd arvestava lahenduse vastu. Tulevaste omavalitsuse eri piirkondadel ei ole geograafilist, majanduslikku ja funktsionaalset ühisosa ning elanikelgi pole suurt ühtekuuluvustunnet. Vabaerakonna saadikud Krista Aru, Monika Haukanõmm, Külliki Kübarsepp, Andres Ammas, Andres Herkel, Jüri Adams ja Ain Lutsepp küsivadki – millest valitsus oma otsust tehes lähtus?

Pakutava suurvallana tekiks ebaloogilise asustussüsteemiga ja ilma keskuseta enam kui 1700 ruutkilomeetri suurune Alutaguse vald. Küsimus on: miks valitsus eirab haldusreformis sõnastatud eesmärki ja miks ei arvestata asjatundjate ettepanekut ühendada Kohtla, Kohtla-Nõmme, Toila vald  Jõhviga, et tekiks ligi 17 000 elanikuga terviklik keskus-tagamaa tüüpi omavalitsus, mis tugevdaks ka Jõhvi üle-Eestilist rolli?

Saadikud küsivad ka, miks valitsus ei toeta loogilise üksuse, enam kui 5000 elanikuga ning enam kui 1400 km2 suuruse Alutaguse valla teket ning eirab piirkondade koostegemise pikka ajalugu, põlise elanikkonna soove ning omavalitsusüksuste põhjendatud argumente?

Vabaerakonna saadikud küsivad, kuivõrd on kaalutud alternatiivi, et Alutaguse vald (Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna) jääb eraldiseisvaks, sest vald vastab Haldusreformi seaduses väljatoodud erandile  ning on seda ka Vabariigi Valitsuselt taotlenud. Illuka vald aga ühendataks Toila (ja Jõhviga)?
Lisainfo
Krista Aru
5540107
[email protected]

Tagasiside