Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas 25. septembril arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile.

Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas 25. septembril arupärimise haridus-
ja teadusminister Mailis Repsile. Arupärimises küsitakse, kas koolidel
olid õppeaasta alguseks olemas erivajadustega õpilastele sobivad ruumid,
õppevahendid ning eraldi spetsialistid – erivajadustega õpilase õppe
koordineerija ja kõik vajalikud tugispetsialistid. 

Arupärimisega tahetakse saada selgust, kuidas on käivitunud Rajaleidjate võrgustiku
baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö ning kuidas
jõuavad nõustamismeeskondade  soovitused õpetajateni, kes vahetult
erivajadustega lastega tegelevad?

Ministrilt oodatakse vastuseid ka küsimusele, kas ministeerium suurendas
koolitustellimust tugispetsialistide koolitamiseks kõrgkoolides ning kui
kaugele on ministeerium jõudnud abiõpetaja rolli ja ametiülesannete
täpsustamisega? Kas pärast rohkem kui poole aasta möödumist
seadusemuudatuse rakendumisest on ministeeriumis lõpuks välja töötatud
Eesti haridusmaastikule sobivaim abiõpetaja rakendamise mudel?

„Kogu see kaasava hariduse sisuline külg on väga oluline, kuid samas
ka mitmetahuline ja probleeme on siin palju. Kuid probleemidest tuleb
avalikult rääkida, et siis koos parimad vastused leida“, ütles
arupärimise üleandja, Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees, Krista Aru.

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on
kindlustada, et iga laps saaks parima hariduse ja saaks õppida koolis, kus
teda vastavalt tema vajadusele abistatakse ja toetatakse, tekitasid juba
arutelu käigus muret lapsevanematele, koolijuhtidele, õpetajatele ja
tugispetsialistidele.
Tagasiside