Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna saadikud ootavad täna sotsiaalkaitseministrilt vastuseid arupärimistele nii puudega inimeste just vajaliku abi saamise ning sotsiaalkindlustuse uue infosüsteemi SKAIS2 arenduste kohta.

Vabaerakonna saadikud ootavad vastuseid erihoolekande rahastamise, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse, töövõime hindamise, puude raskusastme hindamise ja abivahendite korralduse kohta. Puudega inimesed on põhiseaduse järgi riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all ja samas on sotsiaalkaitse valdkonnas esile kerkinud probleemide hulk väga suur. „Oluline on leida probleemidele kiiresti lahendused ja taastada puuetega inimeste silmis kaduma kippuv usalduse riigi vastu,“ ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.

„Täna ootame ülevaadet, millised soodustusi ja teenuseid pakutakse puude raskusastet omavatele inimestele, ka lastele, nimetab Haukanõmm“ Puude olemasolul saab soodustusi näiteks praamipileti, abivahendite, invaparkimiskaardi saamisel. Ühte kindlat teenust vajavad inimesed taotlevad tihti ainult sel põhjusel endale puuet, kuigi nad ei soovi riigieelarvest rahastatavat puudetoetust.

Vabaerakonna saadikud usuvad, et ministeeriumil ja ministril on plaan, kuidas üle vaadata ettenähtud teenuste ja toetuste nimekiri ja vajadusel siduda neid lahti puude olemasolust ja korrastada süsteemi vähendades mittevajalike teenuste osutamist piiratud võimaluste juures.

Vabaerakonna saadikud ootavad vastuseid ka SKAIS2 hilinemise ja vana SKAISi täiendamise kohta ning kas ministeeriumil on varuplaan, kui uue pensionite ja toetuste väljamaksmiseks vajaliku infosüsteemi loomine ebaõnnestub.

„SKAIS2-e on nimetatud Eesti lähiajaloo suurimaks IT-projektiks, maksumusega 7,1 miljonit eurot, mis peaks täna juba kasutusel olema, kuigi juba 2015. aastal oli viiteid, et edulooks kujunema pidanud projekt ei valmi tähtaegselt. Infosüsteemi valmimisele on olnud suur poliitiline sundus ja Valitsus on aina lisanud Sotsiaalkindlustusametile ülesandeid, mille elluviimist pidi toetama kunagi valmiv IT-lahendus,“ nimetas Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Haukanõmm.

Ka Riigikogu sotsiaalkomisjon on SKAIS2 arendustegevust eelmisel aastal korduvalt käsitlenud, ministeerium on tunnistanud venimist, kuid kinnitanud hakkamasaamist. „Tänagi me ei tea kas SKAIS2 planeeritud mahus kunagi käivitub või suudetakse käivitada vaid üksikud moodulid,“ nimetas Haukanõmm.

Vabaerakonna saadikud taunivad, et ministrid süüdistavad tekkinud probleemides ikka ja alati eelmisi ministreid, kuid nii tulemuste ja vigade eest vastutab alati Vabariigi Valitsus sõltumata ministri nimest või erakonnast. Monika Haukanõmm loodab, et minister on arupärimisele vastamiseks põhjalikult valmistunud, et ettevalmistustöö on aidanud tuua kaasa selgust praeguses segaduses ja poolikute teemade virrvarris. „Loodame, et minister saab aru, et sotsiaalsektoris valitseva kriisi eest on vastutus kanda just temal koos ministeeriumiga,“ rõhutab Haukanõmm.

Lisainfo:
Monika Haukanõmm
5696 6326
[email protected]

Tagasiside