Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesinaine Monika Haukanõmm esitas täna Vabaerakonna fraktsiooni nimel arupärimise sotsiaalkaitseministrile, milles kritiseeritakse eraalgatuste diskrimineerimist erihoolekande arengurahade jagamisel ning teenuste kättesaadavuse näitajatega manipuleerimist.

„Eestis on suudetud luua isiklikuma lähenemisega ja kaasaegseid kodusarnaseid erihoolekandeasutus, kus abivajajatel on oluliselt parem olla kui nõukogude ajal loodud kombinaathooldekodudes. Praegune ja eelmine valitsus ei ole ilmselt erihoolekande hajutatuse ja individuaalsuse eeliseid lõpuni mõistnud, sest valdkonna arengule antava Euroopa raha puhul eraalgatusi diskrimineeritakse, seades teenusepaikadele 300 elaniku nõude või vabastades ühe organisatsiooni omaosaluse maksmise kohustusest. Riigi asutatud AS Hoolekandeteenused saab omafinantseeringu katmiseks riigitoetust, teised taotlejad aga ei saa, kuigi nemadki peavad täitma nõudeid ja pakkuma head teenust,“ ütles Riigikogu liige Haukanõmm.

Monika Haukanõmme sõnul tuleb 2020. aastani Euroopa struktuurfondide toetusi summas 47,8 miljonit eurot kasutada kogukonnapõhise teenuse osutamise tagamiseks. „Ilma taotlejate võrdse kohtlemiseta jääb domineerima üks riigi aktsiaselts ehk süsteemi vundament jääb endiselt ajale jalgu. Tagatud peab olema teenuste ja pakkujate mitmekesisus, et leida igale abivajajale sobivaim koht ja toetusviis. Uutele loodavatele kohtadele peab suunama inimesed kes kodudes enam toime ei tule või kelle hooldamisest on lähedased lausa murdumas.”

„Lausa ärevaks teeb aga see, et avalikkust eksitatakse näitajatega. Sotsiaalkindlustusameti andmetel on erihoolekandes 7 026 teenuskohta, millest on aga tänavu eelarvelisest kaetud kõigest 5 546 kohta. Riik plaanib rahastada ainult neid teenusekohti, mis olid täidetud seisuga 1. veebruar 2017. Avalikkusele saadetakse eksitavaid signaale teenusekohtade arvu kohta, kui nendest ei ole tegelikkuses tervelt 1 480 kättesaadavad.“

Arupärimine keskendub ka teistele valdkonna kitsaskohtadele.

Lisainfo
Monika Haukanõmm
56966326
[email protected]

Tagasiside