Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti keel on Eesti riigi ja rahva suurim vaimne vara, on rahva kultuurilise arenemise saadus ja kultuuri taseme tunnistaja. Eesti keel on Eesti eriomane panus maailma kultuurivaramusse.

„Eesti Vabaerakond ja selle juhatus tajub vastutust eesti keele hoidmise eest, sest meie väikest kõrgel järjel kultuurkeelt saadavad muutuvas maailmas ka ohud. Sellepärast ei tohi me ka Eestis kehtestatud keelenõuete osas järeleandmisi teha, kui tahame, et meie keel kestab ja areneb,“ ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.
Riigikogu liige ning Vabaerakonna kultuuri- ja haridustoimkonna esindaja Krista Aru tunnistab, et eesti keel on elav organism, mille eest peab hoolt kandma, mida tuleb teadlikult uuendada, täiendada ja ühtlustada. „Hoolitsegem kõik tähelepanu, hoole ja tarkusega selle eest, et meie emakeel püsib ja edeneb nii rahva kui ühiskonna iga üksiku liikme heaks, igas eluvaldkonnas ja igal tasandil,“ ütles Aru.
Vabaerakonna arvates peab eesti keele uurimine selle rikkuse ja originaalsuse, ürgse loome- ja elujõu vallas jätkuma kaasaegseimal viisil, parima teadmise ja oskusega. Keelealane teadus- ja arendustöö peab toetama keele õpetamist ja õppimist. Keelenõuanne peab aitama keelt õigesti kasutada ja mõista poes, tänaval, teadustöös ja riigiasutuses.
Vastutustundega ja süsteemselt tuleb arendada eesti keele digitaalset kättesaadavust, edendada kvaliteetseid arvutitõlke- ja keeletuvastusprogramme, veebisõnastikke ja -andmestikke.
Eesti keele õpe neile, kelle kodu on Eestis, peab olema mitte ainult kättesaadav, vaid juba lasteaiast peale väga heal tasemel. Seda õpet ei pea paluma, vaid seda peab riik pakkuma. Nii kasvab keele hoidjate hulk, kasvab keele rikkus ja ühiskonna sidusus.
Senisest enam peame tunnustama ja hindama eesti keelt kui varandust mis tagab kokkukuuluvustunde kõigile, kes maailma eri paigus end eestlasena tunnevad. Riigi tähelepanu ja hool eesti keelele maailmas peab olema järjepidev ja väärikas.
Eesti keelt kui Eesti rahvuslikku väärtust saame kasvatada vaid ühiselt. „Usume, et meie ilus ja elujõuline keel on asendamatu, et püsiks ning kestaks meie rahvas ja riik, eesti keel on üks Eesti vabaduse ja julgeoleku tagatisi. Kutsume täna, emakeelepäeval, kõiki inimesi eesti keelt õigesti kasutama, hoidma ja armastusega arendama,“ ütles Krista Aru.

Lisainfo:
Krista Aru
Krista.Aru@riigikogu.ee
5540107

 

Tagasiside