Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigi poolt tuhandetel hektaritel väärtusliku puidu maha raiumine ning seejärel lankide kaitse alla võtmine on teadlik pettus, mis seab kahtluse alla kogu looduskaitsesüsteemi, ning keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv peab selle eest vastutama, võtab kokku Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

„Tänaseks on selgunud, et 30 000 hektarit salu- ja laanemetsi, mida lubati kaitse alla võtta, polnud metsaseaduse vastuvõtmise hetkel olemaski. Need olid juba ammu enne maha raiutud ning tänaseks on alles vaid raiesmikud,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

Salu- ja laanemetsade kaitse vastukaubana ning looduskaitsjate rahustamiseks alandas keskkonnaministeerium kuusikute raievanust kahekümne aasta võrra. „Pole võimalik, et ministeerium polnud olukorrast teadlik, kuna ulatuslik salu- ja laanemetsade raie on toimunud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) aladel, mille järelevalvet keskkonnaministeerium ise teostab ning mille nõukogu esimees on ministeeriumi kantsler,“ lisas Talvik.

„Kuna riigikogus vastuvõetud metsaseaduse muudatused baseeruvad valedel eeldustel ja valel informatsioonil, tuleb seadus uuesti avada ja tõsta kuusikute raievanus endisele tasemele. Riigikogu liikmeid ja avalikkust on seaduseelnõu arutamise ajal sisulised petetud ning ma leian, et keskkonnaministeeriumi kantsler peab viivitamatult võtma vastutuse. Tõstatame selle küsimuse Riigikogus esimesel võimalusel,“ sõnas Talvik.

Ühtlasi teeb Vabaerakonna esimees ettepaneku viia läbi parlamentaarne arutelu selle kohta, mida hakata peale raiesmikega.

Talvik lisas, et riigi metsa eest hoolitsemine ei tohi olla erakondades kokku lepitud kasumlik majandustegevus või baseeruma ainuüksi sellel, kuidas kiiresti puud üles kasvatada ja seejärel maha võtta. „Metsaga on kaetud ligi pool Eesti maismaast ehk 2,2 miljoni hektarit ning Eesti metsade väärtuslikust puidust lagedaks raiumine tähendaks riigile looduslikku katastroofi“. 

 

Taustaks:

Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkusele andis 2010. aastal oma hinnangu ka Riigikontrolli audit, kus toodi välja, et praeguste raiemahtude juures ei ole võimalik säilitada metsaökosüsteemi head seisundit. Samuti pidas Riigikontroll kahetsusväärseks, et riigimetsade majandamist ei ole hoolikalt analüüsitud ning pole loodud õiguslikku raamistikku, mis tagaks nende jätkusuutliku majandamise.

Riigikontrolli aruanne riigimetsa majandamise jätkusuutlikkuse kohta koos lisamaterjalidega siin.

RMK hoole all on 45% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast.

Vabaerakonna maaelutoimkonna esimehe Kaul Nurme arvamuslugu Postimehes „Kuusikute raievanuse langetamise tagant paistavad suurtöösturite kõrvad.“

 

Lisainfo:
Artur Talvik
Vabaerakonna esimees
5021989
[email protected]

 
Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
[email protected]

 

 

Tagasiside