Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabariigi Valitsuse istungi päevakorras on täna arvamuse andmine Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu kohta, mille Vabaerakond esitas Riigikogu menetlusse taas 11. jaanuaril.

Eelnõu soodustab kõrgepalgaliste spetsialistide Eestisse toomist ja jäämist ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist ning aitab Eesti majandusel muutuda targemaks ja tootlikumaks. „Mitmed Eesti arvamusliidrid ja organisatsioonid, sh Teenusmajanduse Koda ja Tööandjate Keskliit, on juba aastaid tagasi tulnud välja ideega kehtestada sotsiaalmaksule lagi. See on kahjuks takerdunud eelmiste valitsuste suutmatusse või soovimatusesse ideed teostada,“ ütles fraktsiooni aseesimees, rahanduskomisjoni liige Andres Ammas eelnõu üle andes.

Vabaerakonna saadikurühm algatas eelnõu sooviga kehtestada töötasult makstavale sotsiaalmaksule ülempiir, sotsiaalmaksu maksmise kohustus säiliks kuni neljakordse kolme kvartali keskmise mediaanväljamakse suuruse brutotöötasuni. Statistikast lähtudes kehtestaks vastava määra iga-aastaselt valitsus. Sellest ülespoole jääv palgatulu ei kuuluks sotsiaalmaksuga maksustamisele. 2016. aasta II kvartali seisuga oleks eelnõu kohaselt ülempiiriks 3 432 eurot. Seletuskirja järgi oleks otsene sotsiaalmaksu laekumise vähenemine 2017. aasta seisuga umbes 87 miljonit eurot aastas. Algatajate sõnul kompenseerivad sotsiaalmaksu vähemlaekumise Eestis säilivate ja uute kõrgepalgaliste töökohtade maksutulu, kaasa arvatud tarbimismaksud.

Tööandjate Keskliit peab sotsiaalmaksulae kehtestamist õiglaseks ja majanduse seisukohalt vajalikuks. Lagi sotsiaalmaksukohustusele on seda enam õigustatud, kui ka töötaja enda pension enam sissetulekust ei sõltu, öeldakse tööandjate esinduse kirjas Vabariigi Valitsusele. Tootlikkuse kasvu ja töökohtade säilimise kaudu võidaksid tööandjate sõnul sotsiaalmaksulaest ka need, kelle enda palk piirmäärani ei ulatu. Samuti motiveerib sotsiaalmaksulagi omanikutulu asemel rohkem palka maksma ja vähendab töösuhte varjamist. https://www.employers.ee/uudised/tooandjad-toetavad-sotsiaalmaksu-lae-ettepanekut/

„Tööandjad rõhutavad õigusega, et Eesti vajab innovatsiooni – see aga eeldab kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu,“ ütles Ammas. „On tähelepanuväärne, et Tööandjate Keskliidu hinnangul võidaks sotsiaalmaksualest tervikuna kõige rohkem tööstussektor, mis moodustab 16% Eesti majandusest.“

Valitsuse info: Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium ei toeta eelnõu. Rahandusministeerium toob välja, et Eestile soovitatakse rahvusvaheliste organisatsioonide poolt pigem madalapalgaliste sotsiaalmaksukoormuse vähendamist. Eelnõu link EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/22e3c270-c7c3-4a1b- 9d07-3c00bbd67fef#770ZPwKI

Tagasiside