Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakond teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja eelnõu, mis annab igale kodanikule õiguse suunata kuni 1 % tema poolt riigile makstavast tulumaksust heategevuseks või vabaühenduste tegevuse toetuseks. Eelnõu antakse üle homsel Riigikogu istungil.

 

„Täna peavad vabaühendused oma ellujäämise nimel käima poliitikutelt raha kauplemas. Sellise alandava poliitilise kintsukraapimise kõige ilmekamaks näiteks on nn katuserahade jagamine. Kuna riigikogu saadikud saavad seda raha suunata oma äranägemise järgi neile meelepärastele vabaühendustele või kohalikele omavalitsustele, soosib süsteem võistlust MTÜde vahel paremate poliitiliste tutvuste loomiseks. Olen seda korruptiivset süsteemi varemgi kritiseerinud,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik ning lisas, et erakonna soov on seda süsteemi muuta ning anda seadusega inimestele võimalus otsustada, kas toetada kohalikku  küla-, spordi-, keskkonna-, pääste- või muud seltsi või hoopiski mõnd üleriigilist koostöövõrgustikku.

Talvik tõi välja, et seadusandliku algatuse üheks eesmärgiks on suurendada erasektori osakaalu vabaühenduste rahastamisel. Poliitikute poolt „ülevalt alla“ rahajagamist peaks kaugemas tulevikus asendama kodanike endi poolt suunatud „alt ülesse“ rahajagamine. „Selleks tulebki kodanikele anda vabadus suunata ise 1% tulumaksuga täna riigieelarvesse laekuvast maksutulust otse nende enda poolt valitud vabaühendustele.  See motiveerib vabaühendusi pöörama oma näo rohkem oma liikmete ja kodanike, kui poliitikute poole,“ lisas Talvik.

Ta lisas, et algatuse teiseks oluliseks eesmärgiks on vabaühenduste majandusliku toimetuleku parandamine läbi täiendava finantseerimise, andes seejuures suurema motivatsiooni inimestele, kes selles sektoris töötavad.

 Sarnane vabaühenduste rahastamine on edukalt kasutuses mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides (Leedus, Lätis, Tšehhis, Ungaris, Slovakkias, Leedus, Poolas, Rumeenias jne.) ning on andnud häid tulemusi vabaühenduste toimetuleku tugevdamisel.

aastal koostas poliitikauuringute keskus Praxis raporti „Protsent tulumaksust kodanikuühendustele“.

Vabaerakonna ettepanekud vabaühenduste tegevuse toetamiseks.

Tagasiside