Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabaerakonna saadikud annavad täna peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise, mis puudutab Tartusse planeeritavat puidurafineerimistehast. Eeskätt huvitab saadikuid, miks on tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vajalik algatada eriplaneering ning kas tegemist on lihtsalt Est-Forile kätte mängitud võimalusega.

“Puidurafineerimistehase rajamine pole pelgalt äriettevõtte alustamine, nii massiivne algatus puudutab ka inimesi ja looduskeskkonda,” kommenteeris tehase rajamist Vabaerakonna esimees Artur Talvik ning lisas, et kohalikud omavalitsused, mida tehase rajamine puudutab, on jäetud otsustusprotsessist täiesti kõrvale ning selles piirkonnas elavad inimesed on tehase suhtes väga rahulolematud. 

“Kohustuslikku planeeringute kooskõlastamise nõuet seaduses märgitud ei ole. Isegi sellisel suurel kogukonnal nagu Tartu linn on küll õigus avaldada eriplaneeringu osas arvamust, kuid otsuse teeb ikkagi Vabariigi Valitsus. Näiteks on Est-For-i kavandatav puidurafineerimistehas vastuolus kõigi Tartu arengukava strateegiliste eesmärkidega ja selgelt ohustamas linna head elukeskkonda, eeskätt Emajõge,” lisas Talvik ning avaldas, et tegemist on järjekordselt ühele ettevõttele soodsamate tingimuste loomine. “See aga läheb meile kõikidele maksma väga ränka hinda,” lisas Talvik.

Vabaerakonna saadikud soovivad peaministrilt vastuseid, mis on puidurafineerimistehase eriplaneeringu tegelik eesmärk ning millele võib eraettevõte üldse eriplaneeringut taotleda. Samuti seda, milline on kohaliku omavalitsuse õigus eriplaneeringu protsessis kaasa rääkida ning kas Planeerimisseadus piirab kohaliku tasandi otsustusõigust. Veel huvitab saadikuid, millist ohtu kujutab endast rafineerimistehase rajamine metsa elurikkusele ja puiduvaru jätkusuutlikule kasutamisele. Puidurafineerimistehas, mida arendajate sõnul ei saa ehitada kinnise veetsükliga, annab Emajõele ja Peipsi järvele täiendava lisakoguse fosforit ja muid kemikaale. Sellest tulenevalt huvitab saadikuid, kuidas tagada tehase rajamise järel Ida-Eesti vesikonna hea seisund.

Talvik lisas, et Vabaerakond on algusaegadest olnud kogukondade eestkõneleja ning on ka tehase rajamise küsimuses seisukohal, et otsused tuleb langetada inimestele võimalikult lähedal, kogukondlikul tasandil. Lisaks on Talviku arvates Eesti metsanduspoliitika tasakaalust väljas ja suurtöösturite poole kaldu.

Taustaks:

Vabariigi Valitsuse 12. mai 2017. aasta korraldusega algatati puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks Planeerimisseaduse alusel riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Peamisteks eriplaneeringu algatamise argumentideks olid väited, et tegemist on olulise ruumilise mõjuga ehitisega, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Samuti viidati tehnilistele kriteeriumitele, mille kohaselt tuleb riigi eriplaneering algatada riigi territooriumi või selle osa kohta, muuhulgas näiteks avaliku raudtee või alates 110 kilovoldise kõrgepingeliini püstitamiseks.

Lisainfo:
Artur Talvik
Vabaerakonna esimees
5021989
[email protected]

Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
[email protected]

Tagasiside