Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis heaks põhiseaduse muudatuse, mis langetas valimisea kohaliku omavalitsuse valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale.

Eestis on 16–17-aastaseid noori umbes 24 000. Kui eeldada, et neist tuleb valima keskmiselt ligi 60 %, siis võiks see tähendada 14 000–15 000 valija lisandumist.
41 Riigikogu liikme algatatud seadus Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks (703 SE) eesmärgiks on läbi valimisea alandamise kaasata senisest enam noori inimesi kohaliku elu avalike asjade arutamisse ja otsustamisse.

Järgmistel kohalikel valimistel 2017. aastal saavad oma hääle anda ka 16- ja 17-aastased noored.

Seaduse algatajad märgivad selle seletuskirjas, et Eesti ühiskond järjest vananeb, mistõttu vanemaealised omavad üha rohkem valimistel kaalu ning üha eakamad langetavad otsuseid ka noorte elu puudutavates küsimustes. Valimisea langetamine tõstaks valimisõigust omavate inimeste seas noorte osakaalu.

Seadusemuudatus võiks algatajate hinnangul kaasa tuua noorte huvi kasvu poliitika, riigi ja kohaliku omavalitsuse arengu suhtes. Just kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse enam noori puudutavaid otsuseid – näiteks koolivõrgu, spordirajatiste, vaba aja veetmise võimaluste kohta.

Seaduse vastuvõtmiseks pidi selle heaks kiitma kaks järjestikust Riigikogu. Eelmine Riigikogu kiitis eelnõu heaks 11. veebruaril. Järgmised kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 2017. aastal ning siis saavad oma hääle anda ka 16- ja 17-aastased noored. XIII Riigikogu kiitis seaduse heaks 6. mail 2015.

Arutelu Riigikogus

Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel võttis sõna Lauri Luik

Vaata video

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni eest kõneles Henn Põlluaas

Vaata video

Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel kõneles Tarmo Tamm

Vaata video

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni seisukohti väljendas Krista Aru

Vaata video

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindas Andres Anvelt

Vaata video

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 62, vastu 10, erapooletuid 2 Riigikogu liiget.

Vaata hääletustulemusi

Loe stenogrammi

Õnnelikud noored pärast seaduse vastuvõtmist

Noored tunnevad seaduse vastuvõtmise üle siirast rõõmu

 

Põhiseaduskomisjoni istung valimisea langetamisest

Valimisea langetamisest, 3.06.2014

Ettekanded 3. juuni 2014 istungil

Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor Anu Toots tegi ettekande aktiivse valimisea langetamise mõjudest. Aktiivne valimisiga on vanus, kust alates on inimesel õigus valimistel hääletada.

Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik Riho Kangur kommenteeris lühidalt valimisiga Euroopa riikides (lühiinfo).

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Reet Sillavee rääkis oma ettekandes noorteühenduse liidu seisukohast.

Arutelu Facebookis

Arutle valimisea langetamise üle Riigikogu Facebooki lehel.

Kontakt

Urmas Seaver
631 6352, 50 39907
[email protected]

Tagasiside