Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

13. juunil toimus Riigikogus Arenguseire Keskuse konverents „Teistmoodi tulevik“. Konverentsil tutvustatud uurimistööd on tehtud Arenguseire Keskuse kolme uurimissuuna – tootlikkus, (e-)valitsemine ja tööturg – raames. Konverentsil tutvusti esmakordselt (e-)valitsemise tuleviku uuringu lõpptulemusi!

Riigireform ja e-riigi arendamine on Eestis käinud eri jalga. Millised arengustsenaariumid saame, kui vaatame neid koos ja mõtleme tulevikule? Millised investeerimismustrid ja väärtusahelad domineerivad Eesti ettevõtluses ning kuidas need on seotud tootlikkusega? Kas Eesti ees seisvad tõenäolised rahvastikuarengud ikka tähendavad tulevikus vähem töökäsi tööturul? Miks on Soome parlamendis juba aastaid tegutsenud tulevikukomisjon? Kuidas hinnata selle edukust?

Arenguseire Keskus

Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev mõttekoda, mille ülesandeks on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine, uute trendide ja arengusuundade avastamine ning arengustsenaariumite koostamine. Uuringute läbiviimisel lähtub Arenguseire Keskus erinevatest võimalikest arengutest ja töötab välja alternatiivseid stsenaariume.

Aastatel 2017-2018 viib Arenguseire Keskus läbi kolm suuremat uuringut:

Uuringute meeskondadesse on kaasatud tunnustatud eksperdid Eestist ja välismaalt. Kõigi uurimisprojektide puhul kaardistatakse praegune olukord, süstematiseeritakse olemasolevate uuringute tulemused ning vajadusel viiakse läbi lisauuringuid. Viimases etapis luuakse alternatiivsed stsenaariumid aastani 2030 ning tuuakse välja otsustuskohad poliitikakujundajatele.

Tagasiside