Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) eesmärk on tagada Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad (või vanavanemad) on elanud Eestis enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, võimalus saada Eesti kodakondsus lihtsustatud korras.

Eelnõu näeb ette, et alaealine, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos Eesti alalisest elanikust vanema või vanematega püsivalt Eestisse elama ja omab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust ja kelle ühte vanematest ei loe ükski riik kehtivate seaduste kohaselt oma kodanikuks ja kelle teine vanem on muu riigi kodanik, saab Eesti kodakondsuse seadusliku esindaja taotlusel, kui alaealise vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik.

Eelnõu seab tingimuseks, et nimetatud isiku suhtes, kes on teise riigi kodanik, jõustub Vabariigi Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta sellele päevale järgnevast päevast, kui Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti veekogude seisundi parandamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas ja Riigikantselei Strateegiabüroo juht Henry Kattago;

maaelukomisjonis – arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse esindajad;

majanduskomisjonis – elutähtsate teenuste toimepidevusest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas ning oktoobritormist Lõuna-Eestis, kutsutud Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Elering ASi ning Elektrilevi OÜ esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 12.15: õiguskantsleri kirjast valimisjaoskondadele ligipääsetavusest, kutsutud Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, Õiguskantsleri, Riigikantselei, Eesti Valdade ja Linnade Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) ning perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 15: kaitseminister Jüri Luige ülevaade riigikaitse arengukavast;

väliskomisjonis – 10. jaanuaril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisest istungist ning arengutest Iraagis ja Lähis-Ida regioonis, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti Vabariigi suursaadikust, alalisest esindajast Euroopa Liidu juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Rein Tammsaar; Eesti Vabariigi erakorralisest ja täievolilisest suursaadikust, esindajast poliitika- ja julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Erika Ellamaa-Ots.

Sündmus

Kell 9.15 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Kell 19 – Eesti-Jaapani parlamendirühma liikmed kohtuvad Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Välislähetused

5.–19. jaanuar
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Londonis koolitusel „Global Master of Arts Program Class 2019-2020 at Fletcher School“ ja kohtumistel Venemaa infokampaaniate teemal.

14.–19. jaanuar
Riigikogu liige Ivari Padar võtab delegatsiooni liikmena osa Vabariigi Presidendi ametlikust visiidist Tšiilisse.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Feedback