Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

I was born in Ida-Virumaa and I have lived there all my life. In the Riigikogu, I stand mainly for the interests of the people of Ida-Virumaa, but also for the interests of the young people of the whole Estonia and the agriculture and environment of our country. I try to contribute to the development of enterprise and creation of jobs.

Estonian Centre Party Faction
State Budget Control Select Committee, National Defence Committee
Electoral district: Ida-Virumaa

CV
Martin Repinski

MARTIN REPINSKI

Ida-Viru County electoral district

6 August 1986 in Kohtla-Järve, Ida-Viru County
Married, two sons

Education: Ida-Virumaa Vocational Education Centre, welder 2005; Olustvere School of Rural Economics and Service Industry Studies, open university programme in agriculture 2010; Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences 2019, financial management

Career: VR-Koda OÜ, worker 2004−2005; Vesboard OÜ, welder 2005; OÜ Maro Tervise Talu (health farm), Member of the Board 2006−2013; Konju Kitsefarm OÜ, Managing Director 2009−2015; Minister of Rural Affairs 2016; Jõhvi Rural Municipality Mayor 2018–2019

Party affiliation: Estonian Centre Party 2004−2013, 2015–

Membership in representative bodies: 13Th Riigikogu 2015–2018, 14th Riigikogu; Illuka Rural Municipality Council 2009−2015; Jõhvi Rural Municipality Council 2017–2018

Awards: Order of Orange-Nassau of the Netherlands 2018;
Silver Badge of Merit of the Ministry of Agriculture 2014

Other activities: Estonian National Opera, Supervisory Board 2017–2018; Goat Breeders Association of Estonia, Chairman of the Board 2012−; Association of Estonian Dairy Farms, Member of the Board 2013–2015; Estonian Young Farmers NGO, Member of the Board 2014–2016

Hobbies: sports, alpine skiing, travelling

2.05.2019

Comments

  • 17:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) esimene lugemine
  • Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Arutluse all olev Riigikogu otsuse eelnõu võimaldab kuni 46-l Eesti kaitseväelasel jätkata järgmisel aastal panustamist NATO juhitaval nõustamis- ja väljaõppemissioonil RSM. Tegemist on väljaõppe-, nõustamis- ja toetamisülesannetega, st otseses
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
22.10.2019 / 11:10
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“
22.10.2019 / 10:08
AbsentAbsent
Final vote Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seadus
22.10.2019 / 10:03
AbsentAbsent
Final vote Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
22.10.2019 / 10:00
AbsentAbsent
Attendance check
21.10.2019 / 15:03
In favourIn favour
Approval of agenda
21.10.2019 / 15:02
PresentPresent
Attendance check
17.10.2019 / 10:01
AbsentAbsent
Attendance check
Feedback