Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

I am a liberal by my world view and I find that the state should create favourable conditions for activity for people and enterprises, and not intervene in the details of their activities. I wish to help make the Estonian business environment simpler and less bureaucratic. At the same time I am very much interested in helping undertakings to go on foreign markets.

Estonian Reform Party Parliamentary Group
Legal Affairs Committee
Electoral district: Lääne-Virumaa

CV
Valdo Randpere

Valdo Randpere

Tallinn City Districts of Kesklinn, Lasnamäe and Pirita

4 February 1958, Tallinn
Married, three children

Education: J. Lauristin Tallinn Secondary School No. 16 in 1976; University of Tartu, law (equivalent to Master’s degree, cum laude) 1982

Career: Assistant to the Minister of Justice of Estonian SSR 1982–1983; Central Committee of the Young Communist League of Estonia, Culture and Propaganda Department, instructor 1983–1984; CW Communications AB, salesperson 1986–1987; Sydelektronik AB, Product Manager 1987–1989; Nordic Data Distribution AB, Product Manager, Marketing Director, CEO 1989–1998; OÜ IBM Eesti, CEO 1998–2009; VARA Kapitali Investeeringud OÜ, Member of Board 2005–; publisher KAVA Kirjastus OÜ, Member of Board 2017–

Party affiliation: Estonian Reform Party 2009–

Membership in representative bodies: 12th Riigikogu (Deputy Chair of Parliamentary Group 2011–2014), 13th Riigikogu (Deputy Chair of Parliamentary Group 2015–2016), 14th Riigikogu (Deputy Chair of Anti-Corruption Select Committee 2021–2022), 15th Riigikogu; Tallinn City Council 2009–2011, also elected 2013

Other activities: Supervisory Board of the Bank of Estonia 2010–2014; Financial Supervision Authority, Supervisory Board 2013–2017; Estonian Public Broadcasting Council 2019–; articles in the press; has composed songs

Hobbies: recreational sports, music 

10.04.2023

Comments

  • Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE) esimene lugemine

  • Aitäh, lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Mul on hea meel, et Eduard jõudis oma mõttekäigu lõpus ikkagi selle järelduseni, et vaatamata kõigile võimalikele raskustele üksikindiviididele Eestis või Eesti kodanikele, kes Venemaal viibivad, vaatamata kõigele, meil ei ole suurt muud valikut kui see l
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
22.02.2024 / 11:05
In favourIn favour
Rejection Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus
22.02.2024 / 10:00
PresentPresent
Attendance check
21.02.2024 / 19:14
In favourIn favour
Rejection Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 18:00
In favourIn favour
Rejection Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 17:25
In favourIn favour
Rejection Käibemaksuseaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 15:45
AgainstAgainst
Suspension of the second reading Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 14:18
In favourIn favour
Final vote Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seadus
Feedback