Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

Poliitikas kohtab kahte sorti inimesi: neid, kes tegelevad poliitikaga selleks, et midagi ära teha, ja neid, kes teevad midagi selleks, et poliitikas olla. Minu jaoks on kõige tähtsam võimalus midagi ära teha, ent ma ei kiirusta hukka mõistma neid, kelle jaoks on poliitika eeskätt elukutse. Lihtsalt minu jaoks on huvitavam protsess ise kui enda osa selles.

Social Democratic Party Faction

Electoral district: Haabersti, Põhja-Tallinn and Kristiine districts of Tallinn

CV
Eiki Nestor

EIKI NESTOR

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimisringkond

05.09.1953 Tallinn
Abielus, kaks poega

Haridus: Gustav Adolfi Gümnaasium (endine Tallinna 1. Keskkool) 1971; Tallinna Tehnikaülikool 1976, autod ja automajandid (vastab magistrikraadile).

Töökohad: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–1982; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–1989; Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees ja esimees 1989–1992; EV regionaalminister 1994–1995; EV sotsiaalminister 1999–2002.

Erakond: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei / Mõõdukad / Rahvaerakond Mõõdukad / Sotsiaaldemokraatlik Erakond alates 1994; juhatuse liige.

Esinduskogud: VII Riigikogu (fraktsiooni aseesimees 1993–1994), VIII Riigikogu, IX Riigikogu (fraktsiooni aseesimees 2002–2003), X Riigikogu (fraktsiooni aseesimees, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni aseesimees), XI Riigikogu (fraktsiooni esimees), XII Riigikogu (esimees 2014–2015, fraktsiooni aseesimees 2011–2014), XIII Riigikogu (esimees); Tallinna Linnavolikogu 1996–1999, valiti ka 2005, 2009 ja 2017.

Autasud: Riigivapi V klassi teenetemärk 2001, Riigivapi II klassi teenetemärk 2018; Soome Valge Roosi ordeni suurrist 2016.

Muu tegevus: Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees alates 1997.
Avaldanud artikleid Eesti ajakirjanduses.

Huvialad: sport, muusika.

21.02.2018

Comments

  • 10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu
  • Aitäh! Ja tänan ka Vabaerakonda küsimuse tõstatamise eest! Küsimusi oleks palju, aga üks, mis mind vaevab juba paar aastat, on see, et kas erameedia ettevõttel võib ka olla huvide konflikt ja kui see konflikt on, kes seda peaks välja tooma. Kui mõni minister oma tegevusega nende tulusid
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
19.02.2019 / 12:47
In favourIn favour
Extending the working time
19.02.2019 / 10:16
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine"
19.02.2019 / 10:07
In favourIn favour
Final vote Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus
19.02.2019 / 10:05
PresentPresent
Attendance check
18.02.2019 / 15:02
In favourIn favour
Approval of agenda
18.02.2019 / 15:01
PresentPresent
Attendance check
14.02.2019 / 12:43
In favourIn favour
Extending the working time Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus
Feedback