Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

As a native of Virumaa, I stand for the welfare and development of my home region. Greater economic and social security of all families is important to me. I think that the security of our country and well-developed alliance relations, and also facilitating of export, making life simpler for small businesses and promotion of e-state are relevant. In my opinion, it is necessary to notice and to acknowledge those who do something. I work in the name of a happy and united Estonia.

Estonian Reform Party Faction
Constitutional Committee
Electoral district: Lääne-Virumaa

CV
Marko Torm

MARKO TORM

Lääne-Viru County Electoral District

2 March 1980, Kohtla-Järve
Married

Education: Kohtla-Järve Järve Gymnasium 1998; Estonian Academy of Security Sciences, pre-trial investigation 2002; Tallinn University, political science 2006 

Career: Lääne-Viru Criminal Police, Inspector 2002; G4S Lääne-Viru Service Manager 2003–2005; Rakvere City: internal auditor 2006–2010, Deputy Mayor 2010–2011, Mayor 2017–2019; Lääne-Viru County Governor 2014–2017

Party affiliation: Estonian Reform Party 2010–

Membership in representative bodies: 14th Riigikogu 2020– ; Rakvere City Council 2013–2014 (Chairman), 2019–, also elected in 2017 

Other activities: Member of EELC Rakvere Trinity Congregation, NPO Rakvere Maraton, Haljala Municipality Community Centre Council 

Hobbies: criminology, tourism management, literature on management and psychology of management, basketball, exciting sports challenges, travelling

15.02.2021

Comments

  • Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu
  • Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister, suur tänu teile ettekande eest! Minu küsimus on kaheosaline ja puudutab Euroopa Liidu ühtsust olukorras, kus kroonviiruse pandeemias on riikide lähenemine liikmesriikide elanike õiguste ja vabaduste piiramisele erinev. Millist mõju näete sellel keskpik
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
16.12.2020 / 12:00
AbsentAbsent
Attendance check
16.12.2020 / 14:06
PresentPresent
Attendance check
16.12.2020 / 14:50
In favourIn favour
Voting on the motion
16.12.2020 / 18:22
AgainstAgainst
Rejection Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (vihakuritegude vastu võitlemine)
16.12.2020 / 18:37
In favourIn favour
Final vote Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine)
16.12.2020 / 18:38
In favourIn favour
Final vote Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
27.01.2021 / 12:00
AbsentAbsent
Attendance check
Feedback