Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

Enne poliitikasse tulekut tegutsesin mittetulundussektoris. Viimase kümne aasta vältel on mul olnud võimalik juhtida kahte Tallinna linnaosa: algul Piritat ja hiljem Nõmmet. Seisan selle eest, et Eesti oleks koht, kus kõigil on inimväärne elu – võimalik nautida turvalist lapsepõlve, saada hea haridus ja oma töö eest õiglast palka ning vananeda väärikalt.

Estonian Centre Party Faction
Constitutional Committee, European Union Affairs Committee
Electoral district: Mustamäe and Nõmme districts of Tallinn

CV
Tiit Terik

TIIT TERIK

Tallinna Mustamäe ja Nõmme valimisringkond

15.06.1979 Tallinn
Abielus, kaks poega

Haridus: Tallinna Pedagoogiline Seminar, noorsootöö 1999, sotsiaaltöö 2002; Tallinna Ülikool, riigiteaduste magister 2016.

Töö: Eesti Raadio lastesaadete toimetuse kaastöötaja 1990-1996; SA Õpilasmalev, juhataja 2003-2007; Tallinna Pirita linnaosa vanem 2007-2013, Nõmme linnaosa vanem 2013-2016.

Erakond: Eesti Keskerakond alates 2007.

Esinduskogud: XIII Riigikogu 2016-; Tallinna Linnavolikogu 2017– , valiti ka 2009 ja 2013.

Autasud. Kaitseliidu III klassi teenetemedal 2014

Muu tegevus: Eesti Ajakirjanike Liidu liige 1996-2001; Noorteühing Eesti Pyladese Liit, juhatuse liige 1998-2012, MTÜ Pylades Laagrikeskus, juhatuse liige 2002-2013; Tallinna Noortenõukogu liige 2006-2015; SA Õpilasmalev nõukogu esimees alates 2007; Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ nõukogu liige; Kaitseliidu Harju maleva liige alates 2010; XXXI Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane.

Huvialad: kokandus.

15.06.2018

Comments

  • 14:02 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) esimese lugemise jätkamine
  • Aitäh, härra juhataja! Hea Riigikogu! Põhiseaduskomisjon arutas Riigikogu valimise seaduse temaatikat 19. novembri istungil. Väga põhjaliku ettekande – nii nagu ka eile ja täna – andis härra Adams, tutvustades komisjonile eelnõu sisu. Tekkisid ka mõned küsimused. Helmut Hallemaa
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
19.12.2018 / 13:00
AbsentAbsent
Attendance check
18.12.2018 / 11:09
AgainstAgainst
Suspension of the second reading Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine)
18.12.2018 / 10:04
PresentPresent
Attendance check
17.12.2018 / 15:08
In favourIn favour
Approval of agenda
17.12.2018 / 15:05
PresentPresent
Attendance check
13.12.2018 / 12:39
AgainstAgainst
Rejection Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus
13.12.2018 / 11:55
In favourIn favour
Rejection Kodakondsuse seaduse muutmise seadus
Feedback