Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

Eesti taasiseseisvumise järel ehitasin 14 aastat üles Eesti päästeteenistust. Pärast seda, kui olin aasta aega töötanud peaministri julgeolekunõuniku ametikohal, valiti mind Riigikokku, kus ma pea kaheksa aastat riigikaitsekomisjoni esimehe ülesandeid täites pühendusin Eesti julgeolekupoliitika ja laiapindse riigikaitse kontseptsiooni väljatöötamisele. Seejärel osalesin keskkonnaministrina Vabariigi Valitsuse töös ning 2015. aastal tegelesin keskkonnateemadega edasi ka Riigikogu XIII koosseisus.

Jätkan peale kaheaastast eemalolekut tööd Riigikogus, sest tahan oma teadmiste ja kogemustega panustada meie riigi tuleviku kujundamisse. Soovin, et Eesti areneks riigiks, kus on hea elada nii meil kui ka järgmistel põlvkondadel.

Estonian Reform Party Faction
Legal Affairs Committee
Electoral district: Jõgevamaa and Tartumaa

CV
Mati Raidma

MATI RAIDMA

Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkond

07.04.1965 Ida-Virumaa, Iisaku
Abielus, kaks tütart ja poeg

Haridus: Nõo Reaalgümnaasium 1983; Sankt-Peterburgi Tuletõrjetehnikakool 1986, tuletõrje; Venemaa Riiklik Tuletõrje Akadeemia (Moskva) 1993, tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener.

Töökohad: Pärnu tuletõrje, erinevad ametikohad 1986–1990; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–1991, direktor 1991–1992; Päästeameti peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000, peadirektor 2000–2006; EV peaministri nõunik 2006–2007; EV keskkonnaminister 2014–2015; Päästeameti nõunik 20172018.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2006.

Esinduskogud: XI Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees), XII Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees 2011–2014), XIII Riigikogu 20152016; 2018– .

Autasud: Kotkaristi III klassi teenetemärk 1997; Eesti ja välisriikide ametkondlikud ning vabatahtlike organisatsioonide teenete- ja aumärgid, sh Päästeteenistuse suur kuldrist, Kaitseväe eriteenete rist, Soome Tulerist jt.

Muu tegevus: ÜRO Hädaabi Keskfondi nõukogu asendusliige 2006–2009; ÜRO OCHA juures formeeritud UNDAC-i (United Nations Disaster Assessment and Coordination) liige, ÜRO konsultant; EL Elanikkonnakaitse Mehhanismi EUCPT (European Union Civil Protection Expert Team) liige; Eesti Päästemeeskonna liige; Kaitseliidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu liige; MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti Kriisieksperdid asutajaliige.
Avaldanud artikleid Eesti ja rahvusvahelistes erialaväljaannetes.

Huvialad: reisimine, heategevus, muusika.

05.09.2018

Comments

  • 10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine
  • Suur tänu! Pöördun tagasi eelmises vastuses kõlanud evolutsiooni ja revolutsiooni teemade juurde. Vaatan eelnõu ja näen, et kõik see juhtub 1. veebruaril 2019. Sisuliselt jääb alates sellest, kui me nüüd otsustame, kas need kokku panna või mitte, selleni umbes kuu. Evolutsiooniks on
  • Read more

All comments

Feedback