Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

I am a founding member of the civil law partnership “Estonian Maritime Chamber” established in 2008, and an active member to this day. I see it as my main goal in the Riigikogu to further develop maritime legislation. It is necessary to speed up the legislative processes, to ratify maritime conventions, to update the Maritime Safety Act, etc.
Without a maritime policy that supports maritime affairs, Estonia is not a seagoing nation, but just a seaside nation.

Estonian Centre Party Faction
European Union Affairs Committee, Economic Affairs Committee
Electoral district: Haabersti, Põhja-Tallinn and Kristiine districts of Tallinn

CV
Kalev Kallo

Date of birth: 6 December 1948, Tali rural municipality in Pärnumaa
Marital status: Cohabiting, 1 daughter
Education: Tallinn Polytechnical Institute, industrial and civil engineering 1983; Tallinn Maritime School, technician/shipmaster 1970; Tali 8-year school
Career: 11th and 12th Riigikogu 2007–; Deputy Mayor of Tallinn 2005–2007, 1996–1999; Kesklinn District Elder 2005; Lasnamäe District Elder 2003–2004; 9th Riigikogu 1999–2003; Tallinn Transport Department, Head, 1996; Republic of Estonia Minister of Transport and Communications 1995; Tallinn Construction Municipal Enterprise, Director 1994–1995; Tallinn City SPD Executive Ctee, Capital Construction Division, VC, Chief Engineer, Chair 1980–1994; United Board of Olympic Premises Construction, Deputy Director, Chief Engineer 1979–1980; Production Assoc. Silikaat, engineer/constructor, 1975–1979; ETKVL Production Association Kooperaator, chief engineer/constructor, 1974–1975; Estonian Shipping Company, 3rd Assistant Captain 1973–1974, sailor 1970–1973
Party affiliation: Estonian Centre Party 1991– (founding member)
Membership in representative bodies: 9th, 11th and 12th Riigikogu
Social activities: Estonian Olympic Ctee Plenary Assembly, member; Estonian Union of Construction Engineers, member;  Leola students society, honorary member
Hobbies: Maritime activities
27.04.2011

Comments

  • 10:03 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks
  • Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Parlamendiliikmelt saadikupuutumatuse äravõtmist on siin saalis arutatud varemgi, tegemist pole esmakordse juhtumiga. On kaasuseid, kus saadikutöö kõrval soovitakse end kaitsta kohtus, jagada oma aega ja tähelepanu. Mina palun täna võimalust
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
16.05.2019 / 10:12
AbsentAbsent
Final vote Riigikogu otsus "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine"
16.05.2019 / 10:10
AbsentAbsent
Final vote Riigikogu otsus "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine"
16.05.2019 / 10:08
AbsentAbsent
Final vote Riigikogu otsus "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine"
16.05.2019 / 10:06
AbsentAbsent
Attendance check
15.05.2019 / 14:02
PresentPresent
Attendance check
15.05.2019 / 12:00
PresentPresent
Attendance check
14.05.2019 / 10:15
AbsentAbsent
Voting on the motion
Feedback