Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

I believe that freedom, democracy, liberal economic policy and belonging to Europe are the best for Estonia. This is the policy I pursue and support.

Estonian Reform Party Parliamentary Group
Economic Affairs Committee
Electoral district: Kesklinn, Lasnamäe and Pirita districts of Tallinn

CV
Siim Kallas

Siim Kallas

Tallinn City Districts of Kesklinn, Lasnamäe and Pirita

2 October 1948, Tallinn
Married, two children, five grandchildren

Education: Jakob Westholm Gymnasium (former Tallinn Secondary School No. 22) 1967 (gold medal); University of Tartu, finance and credit (equivalent to Master’s degree, cum laude) 1972; post-graduate studies 1972–1975

Career: Ministry of Finance, official 1975–1979; Central Board of Savings Banks, Head 1979–1986; newspaper Rahva Hääl, Deputy Editor-in-Chief 1986–1989; Estonian Trade Union Confederation, Chair 1989–1991; Bank of Estonia, President 1991–1995; Minister of Foreign Affairs 1995–1996; Minister of Finance 1999–2002; Prime Minister 2002–2003; Vice-President of the European Commission 2004–2014; Viimsi Rural Municipality Mayor 2017–2019

Party affiliation: Estonian Reform Party 1994–

Membership in representative bodies: 12th Supreme Soviet and Congress of People’s Deputies of the Soviet Union 1989–1991; 8th–10th Riigikogu (Chair of Parliamentary Group 1995, 1996–1999, 2003–2004), 14th Riigikogu (Vice-President 2019–2021 and Chair of European Union Affairs Committee, 2021–2022), 15th Riigikogu; Viimsi Rural Municipality Council 2019–, also elected 1996, 1999, 2017

Awards: Order of the National Coat of Arms, 2nd Class 2003; Order of the National Coat of Arms, 1st Class, 2015;
Order of Merit of the Federal Republic of Germany 2000; Grand Officer of the National Order of the Legion of Honour of France 2001;Commander of the Order of Merit of the Republic of Poland 2022

Other activities: 2010 founded Kristi and Siim Kallas Foundation for interpreting the history of Estonia through theatrical art at the Estonian National Culture Foundation;
host of radio quiz “Mnemoturniir” 1976–1989; Visiting Professor at the University of Tartu; books “Turumajandus ehk kodanike riik. Artikleid ja kõnesid aastatest 1988–2003” (“Market Economy or The Citizensʼ State. Articles and Speeches 1988–2003”) 2003, “Piiridest suurem Eesti. Kõned ja artiklid 2003–2004” (“Estonia Extending Beyond Its Borders. Speeches and Articles 2003–2004”) 2004, “Kallas. Esseed, mõtted ja päevakaja 2004–2015” (“Kallas. Essays, Ideas, and Current Affairs 2004–2015”) 2016, “Vabaduse ja kurjuse vahel. Euroopa Liidu lugu” (“Between Freedom and Evil. The Story of the European Union”) 2018, “Eduard Alver. Tema aeg ja inimesed” (“Eduard Alver. His Time and Contemporaries”) 2021

Hobbies: reading, theatre, classical music and jazz, cycling, hiking 

6.04.2023

Comments

  • Istungi rakendamine
  • Auväärt härra esimees! Auväärt kolleegid! 11. novembril möödunud aastal moodustasime Riigikogus Rahvusooper Estonia juurdeehituse toetusrühma. Toetusrühma nimel annan menetlusse Riigikogu otsuse eelnõu, millega tehakse ettepanek Vabariigi Valitsusele leida lahendus looduskaitselistele ja muinsuskait
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
22.02.2024 / 11:05
AbsentAbsent
Rejection Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus
22.02.2024 / 10:00
AbsentAbsent
Attendance check
21.02.2024 / 19:14
In favourIn favour
Rejection Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 18:00
In favourIn favour
Rejection Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 17:25
In favourIn favour
Rejection Käibemaksuseaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 15:45
AgainstAgainst
Suspension of the second reading Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 14:18
In favourIn favour
Final vote Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seadus
Feedback