Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Üldinfo

Since 1993, I have been the head of a company dealing with forestry and agriculture. As a member of the Riigikogu, I want to stand for making the rural life in Estonia valued and sustainable, and the Estonian regional policy effective. Environment and rural life are the areas that interest me the most.

Conservative People’s Party of Estonia Faction
Finance Committee
Electoral district: Võrumaa, Valgamaa and Põlvamaa

CV
Tiit Kala

TIIT KALA

Võru County, Valga County and Põlva County Electoral District

19 August 1954 Tartu
Married, two sons and two daughters, 11 grandchildren

Education: Luua Forestry School (former Palamuse State Farm Technical School of Forestry), forestry technician 1974.

Career: Tartu Forestry, Kaiavere Forest District, forestry technician 1973–1976; Ruusa State Farm, forestry technician 1976–1982, Senior Forestry Engineer 1982–1993; forestry company AS Ruusa Puit, Director 1993-1996; OÜ Ruusa Puit, Member of the Board 1996–.

Party affiliation: Estonian People's Union/Conservative People's Party of Estonia 2005–, Member of the Board

Membership in representative bodies: 14th Riigikogu; Räpina Rural Municipality Council, Chairman 2005–2009, member 2009–2017, Vice Chairman 2017– ; also elected in 1993.

Other activities: Defence League, Põlva District, refounder; Estonian Hunters’ Society.

Hobbies: literature, hunting, nature.

30.05.2019

Comments

  • 12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine
  • Tänan, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Eelnõu seletuskirjast selgub, et Eesti Linnade ja Valdade Liit seda eelnõu kooskõlastanud ei ole. Põhjuseks tuuakse õpilaste motivatsioonipuudust ja seda, et ei saa võrrelda õpilaste teadmiste kvaliteeti erinevate ainete osas. Kuidas te neid
  • Read more

All comments

Votings

All votes
The attendance check information only shows who were present or absent at the moment of attendance check and not during the whole day of the sitting.
23.10.2019 / 18:20
AgainstAgainst
Rejection 2020. aasta riigieelarve seadus
23.10.2019 / 14:13
In favourIn favour
Final vote Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus
23.10.2019 / 14:05
In favourIn favour
Final vote Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus
23.10.2019 / 14:03
In favourIn favour
Final vote Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus
23.10.2019 / 14:00
PresentPresent
Attendance check
23.10.2019 / 12:00
PresentPresent
Attendance check
22.10.2019 / 11:10
In favourIn favour
Final vote Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“
Feedback