Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ettekannete pealkirjade juurde on lisatud videoettekanded.

9.00–9.20        Konverentsi avasõnad
Riigikogu liige Kalle Palling
Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel

9.20–10.10      Millised tegurid on tööturu suurte muutuste eestvedajad?
OECD tulevikutöö ekspert Paolo Falco

10.10–11.00    Tulevikutöö digitaalses ühiskonnas: õppetunnid Eesti jaoks McKinsey uuringu „Shaping the future of work in Europe’s digital front-runnersˮ põhjal
McKinsey & Company partner Jens Riis Andersen

11.20–11.40   Hertfordshire’i Ülikooli teadur Kaire Holts

11.40–12.00    Kes on lühiajalised töörändajad ja kuidas tööränne mõjutab Eesti tööturu tulevikku?
Euroopa rändevõrgustiku (EMN) koordinaator Ave Lauren

12.00–12.20     Töötegija õiguslik staatus Eesti tööõiguses ja näited teiste riikide arengutest
Tartu Ülikooli tööõiguse professor Merle Erikson

13.15–13.45    Millised on riikide võimalused tagada tööturu muutumise tingimustes oma elanikele sotsiaalkaitse?
Janno Järve (Centar) ja Märt Masso (Praxis)

13.45–14.45    Paneeldiskussioon: Kuidas saab Eesti tagada tööturu sujuva ülemineku kiirete tehnoloogiliste muutuste ajal?
Johanna Vallistu (Arenguseire Keskus), Thea Treier (Sotsiaalministeerium), Kristjan Vanaselja (GoWorkaBit), Kalle Palling (Riigikogu)

Konverentsi modereerib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.
Konverentsi töökeelteks on nii inglise kui ka eesti keel.

Esinejate tutvustused

 

Paolo Falco                       

OECD tulevikutöö ekspert

Paolo Falco on OECD tööhõive, tööturu ja sotsiaalasjade direktoraadi tööturuanalüütik. Hetkel uurib ta seda, kuidas eri megatrendid kujundavad töö tulevikku. Varem on ta töötanud Oxfordi Ülikoolis ja teinud koostööd mitmete rahvusvaheliste organisatsioonidega, sealhulgas Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga. Tema uurimisvaldkonnad on rakenduslik mikro-, töö- ja käitumisökonoomika. Ta sai doktorikraadi Oxfordi Ülikoolist.
 

Jens Riis Andersen             

McKinsey & Company partner

Jens töötab McKinsey Kopenhaageni kontoris. Ta on ettevõttes töötanud alates 2013. aastast. Jens on majandusteaduste doktor. Viimasel ajal on Jens süüvinud töö tuleviku teemasse, juhtides McKinsey tööd automatiseerimise ja tehisintellekti ning väga erinevate avaliku sektori institutsioonide mõju uurimisel riikide väljavaadetele: kuidas need mõjutavad tööturgu ja selle institutsioone, samuti haridussüsteemi, ja kuidas uue tehnoloogia laine võib aidata avalikul sektoril edendada tootlikkust.
 

Kaire Holts                        

Hertfordshire’i Ülikooli teadur

Kaire Holts töötab teadurina Suurbritannia Hertfordshire’i Ülikooli digitaalse jalajälje (Digital Footprint) projektis. Tal on Hertfordshire’i Ülikooli doktorikraad töösotsioloogias ja Saksamaa Göttingeni Georg Augusti Ülikooli magistrikraad äriinformaatikas. Enne Hertfordshire’i Ülikooli uurimisrühmaga liitumist töötas Kaire Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) sekretariaadis ja ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudis (UNITAR) Genfis. Samuti osales ta aktiivselt Euroopa teadusliku ja tehnoloogilise koostöö programmi (COST) virtuaaltöö dünaamika meetmes. Lisaks ILO tarbeks koostatud arvukatele avaldamata töödokumentidele on tema töid avaldatud eelretsenseeritud teadusväljaandes Work Organisation, Labour and Globalisation ning Palgrave Macmillani kirjastuse väljaantavas raamatuseerias Dynamics of Virtual Work. Kaire peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö muutuv olemus, digitöö ehk virtuaaltöö ning digitehnoloogiate roll tööprotsesside ümberkujunemisel.
 

Ave Lauren                        

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) koordinaator

Ave Lauren on Euroopa rändevõrgustiku (EMN), Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustiku, Eesti kontaktpunkti koordinaator. Avel on doktorikraad inimgeograafias Cambridge’i ülikoolist, kus tema uurimistöö keskendus Hiina päritolu tippspetsialistide rändele Silicon Valleysse ja USAsse laiemalt. Tema peamised fookusvaldkonnad on tippspetsialistide mobiilsus, tööränne, rändepoliitika ja innovatsiooniklastrid. Varasemalt on ta töötanud rändeteemadega ka USA Kongressi ja Kongressiraamatukogu juures.
 

Janno Järve                         

Centar

Janno kaitses doktorikraadi 2011. aastal majandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Kes teavad lastesaadet „Hunt Kriimsilma üheksa ametit“, siis see kirjeldab Janno rolli Centaris päris hästi. Ta on kas nõu või jõuga sees nii kõigis möödunud kui ka käimasolevates uuringutes. Janno juhib uuringu- ja konsultatsiooniprojekte alates töötingimustest ja hariduse tasuvusest ning lõpetades ettevõtete ja infrastruktuuriinvesteeringute hindamisega. Huvitavamate uuringutena võib välja tuua PIAACI uuringu aruande „Oskuste kasulikkus tööturul“ ja Haigekassa tellimusel valminud uuringu „DRG piirhinna ja piiride arvutamise metoodika analüütiline hindamine“. Janno käimasolevate tööde hulka kuulub ka erasektori pühendumuse uuringu arendamine ja riiklikult tunnustatud finantseksperdina ettevõtete väärtuse hindamine.
 

Märt Masso

Praxis, töö- ja sotsiaalelu programmijuht, analüütik

Märdi uurimisvaldkonnad on individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted ning töötervishoid ja ‑ohutus. Valdkonna analüüsidega panustab ta sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ning tööandjatel head töötajad. Märt on osalenud analüütiku ja projektijuhina nii Eesti kui ka rahvusvaheliste uuringute tegemises, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Samuti on ta töötanud avalikus sektoris, kust ta sai elulise poliitikakujundamise ja -rakendamise kogemuse. 
 Merle Erikson, foto

Merle Erikson                     
Tartu Ülikooli tööõiguse professor

Merle Erikson on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2001. aastal ja alates 2011. aastast töötab ta samas tööõiguse professorina. Merle on avaldanud üle 70 publikatsiooni ning osalenud kümnetes rahvusvahelistes ja Eestisisestes uurimisprojektides. Merle peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline, EL-i ja Eesti tööõigus ning EL-i sotsiaalpoliitika.

 

Üles

Viimati muudetud: 30.09.2020

Tagasiside