Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus pakub välja neli tootlikkuse arengustsenaariumi. Stsenaariume luues lähtuti küsimusest, kuidas järgneva 10–15 aasta jooksul hakkavad väliskeskkonna võimalikud arengud mõjutama Eesti ettevõtete asetust rahvusvahelises majandusruumis, milliseid võimalusi pakub ekspordikesksele majandusele globaalsetes väärtusahelates osalemine ning millised on peamised ohud ja väljakutsed Eesti ettevõtjate jaoks, et eelseisvate muutustega kohaneda.

Tootlikkuse arengustsenaariumid kirjeldavad, mil moel võivad hakata muutuma globaalsed väärtusahelad, mida see tähendab Eesti ettevõtetele, nende ärimudelite arengule, strateegilistele otsustele ning koostööle. Lisaks, millised on igal arengurajal peituvad riskid ja võimalused. Stsenaariumidele on võimalik toetuda majanduse ja tootlikkuse kasvu toetava poliitika kujundamisel, leevendades võimalikke riske ja arvestades väljakutseid, mis stsenaariumides esilekerkivad.

Avatud majandusena on Eesti majandusruum tundlik maailmamajanduses toimuvale, seetõttu on stsenaariumide raamistiku aluseks võetud just seal toimuda võivad erisuunalised arengud. Esmalt, rahvusvahelist kaubandust mõjutavate võimalike suundumuste – liberalismi ja uusmerkantilismi vastandumine ning teiseks, maailmamajanduse nõudluses aset leidvaid arengute – masstoodangut eelistava nn vana tüüpi nõudluse ja personaliseeritumat toodet ja teenust eelistava nn uut tüüpi nõudluse omavaheline konkurents.

Valminud materjalid:

Üles

Viimati muudetud: 06.01.2020

Tagasiside