Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Tea Danilov                       

Juhataja         
631 6922     
[email protected]

Tea on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusmagistri kraadiga, spetsialiseerumisega ökonomeetriale ja majandusteooriale. Ta on töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktorina ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siseturuosakonna ja majandusarengu osakonna juhatajana. 

Lenno Uusküla                      

Uuringute juht         
631 6921     
[email protected]

Lenno kaitses doktorikraadi majandusteaduses Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes, Itaalias. Varasemalt on õppinud Euroopa Kolledžis (College of Europe) Brugges, Belgias ning Tartu Ülikoolis. Enne Arenguseire Keskusega liitumist on ta töötanud Eesti Pangas majandusuuringute allosakonnas vanemökonomistina ja Euroopa Keskpangas ökonomistina. Peamised uurimissuunad on olnud makroökonoomika ja finantsstabiilsus, kuid tegelenud ka paljude teiste teemadega. Ta on avaldanud teadusartikleid eriala juhtivates teadusajakirjades ning lisaks põhitööle juhendab ja õpetab tudengeid Tartu Ülikoolis.
 

Kadri Mats                            

Projektijuht                                                     
631 6924
[email protected]

Kadri on lõpetanud Estonian Business Schooli avaliku halduse eriala ning täiendanud ennast samas ülikoolis finantsjuhtimise alal. Ta on töötanud SA KredEx Euroopa Liidu vahendite projektijuhina ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna eksperdina.
 

Uku Varblane                        

Ekspert                                                            
521 4757
[email protected] 

Uku on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe fookusega majanduse modelleerimisele ja riigimajandusele ning on läbimas doktorantuuri, kus tema uurimisteemaks on tootlikkuse ja globaalsete väärtusahelate seosed. Ta on täiendanud ennast Sloveenias Ljubljana ülikoolis, Rootsis Jönköpingi ülikoolis ning Thbilisi ülikoolis Gruusias. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhatajana on Ukul enam kui 10-aastane kogemus majanduse valdkonna rakendusuuringute läbiviimisel ja juhtimisel.
 

Magnus Piirits                      

Ekspert                                                          
631 6925
[email protected]

Magnus on majandusteaduse doktorant Tartu Ülikoolis. Varasemalt on ta töötanud analüütikuna mõttekojas Praxis, kus ta põhiliselt tegeles sotsiaalkaitsevaldkonna uuringutega. Suurema tähelepanu all olid pensioniteemalised uuringud nii Eestis kui ka Euroopas ning analüüsimiseks kasutas ta kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Oma doktoritöös uurib ta Eesti pensionisüsteemi reformide mõjusid ebavõrdsusele ja kasutab selleks mikrosimulatsioonimudelit. Samuti on ta Eesti pensioniekspert Euroopa sotsiaalpoliitika ekspertide võrgustikus. Lisaks sotsiaalkaitsele on ta tegelenud ka maksude-toetuste mudeli (EUROMOD) arendamisega.

Johanna Vallistu                   

Ekspert
527 8889
[email protected]                                 

Johanna on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogia valitsemise ja Sciences Po poliitikate ja programmide hindamise magistrantuuri. Bakalaureusekraadi omandas ta Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Johanna on eelnevalt töötanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses RAKE analüütikuna ning Technopolis Groupis innovatsiooni- ja majanduspoliitikate konsultandina. Arenguseire Keskuses on Johanna Vallistu juhtinud „Tööturg 2035“ ja „Eakate tuleviku rahaline heaolu“ uurimissuundi. Alates 2019. aastast on Johanna TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant. Tema uurimisvaldkond on tuleviku sotsiaalkindlustussüsteem ja töö tulevik.
 

Berit Brandt                

Infonõunik                                                                     
631 6923
[email protected]

Beritil on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduse magistri kraad keeleteaduse ja keeletoimetamise erialal. Ta on varem töötanud Eesti Rahvusringhäälingu administratiivosakonnas ning Riigikogu Kantseleis erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni konsultandina.
 

Kristo Mäe                

Kommunikatsioonispetsialist                                    
555 88166
[email protected]

 
 

Маrina Васhmann

Kommunikatsioonispetsialist (lapsehoolduspuhkusel)

Marina on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuriloo eriala ning temal on 17-aastane kommunikatsioonialane töökogemus era- ja avalikus sektoris.

 

Üles

Viimati muudetud: 05.08.2021

Tagasiside