Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Viies Arenguseire Keskuse konverents sarjast „Teistmoodi tulevik” keskendus riigi muutuvale rollile.

Viimase paari aastaga on digi- ja rohepöörde kujundid avalikus arutelus igapäevaseks saanud, jättes mulje, et töö käib ja varsti olemegi kohal. Tegelikult on väljakutsed äärmiselt tõsised. Transpordis peame 2035. aastaks CO₂ emissiooni 28% võrra vähendama, samal ajal kui seni on transpordisektori kasvuhoonegaaside heide igal aastal hoopis suurenenud.

Koroonakriis rõhutas vajadust tervisepöörde järele – mõõdukalt parem rahvatervis suudaks SKP-le lisada kümnendiku ja oluliselt säästa defitsiidi poole tüürivat haigekassa ravieelarvet. Tiksuv pomm on pikaajalise hoolduse valdkond, arvestades rahvastiku vananemist ja keskmisele elueale lisanduvaid eluaastaid, mida kahjuks elatakse valdavalt haigena.

Ilma ühiskondlike muutusteta neid pöördeid ära ei tee. Juba kõnekujund „pööre“ tähendab millegi varasemaga võrreldes põhimõtteliselt teisiti tegemist. Kuidas jõuda pöördeid toetavate hoiakuteni ning milline peaks olema ettevõtete ja inimeste vastutus keskkonna, tervise ja pensioni eest tulevikuühiskonnas? Mida riik peaks senisega võrreldes teisiti tegema?

Arenguseire Keskuse V aastakonverents toimus 10. juunil 2021 Worksupi virtuaalses keskkonnas. 

Videoettekanded

10. juuni 2021, Riigikogu konverentsisaal

Tervitussõnad
Tea Danilov (Arenguseire Keskuse juhataja)

 

Avasõnad
Jüri Ratas (Riigikogu esimees)

 

I PLOKK. Kuidas muutub riigi roll inimeste liikuvuse kujundamisel?

Nutikas liikuvus (Smart Mobility) Saksamaa liikuvusstsenaariumides (inglise keeles)
Tobias Schönberg (Roland Bergeri Transpordi Kompetentsikeskuse Saksamaa esinduse kaasjuht)

 

Oslo linnapiirkonna liikuvusstsenaariumid (inglise keeles)
Øystein Berge (COWI transpordianalüüsi osakonna valdkonnajuht)

 

Eesti inimeste seas esindatud liikuvusprofiilid
Triinu Ojala (Kantar Emori juhtekspert)

 

Liikuvuse tulevik Eestis
Uku Varblane (Arenguseire Keskuse ekspert)

 

II PLOKK. Kuidas muutub riigi roll inimestele sotsiaalse kaitse tagamisel?

Platvormitöö Eestis – hobi või eluline vajadus? Mida näitavad värsked andmed?
Dr Kaire Holts (TalTechi järeldoktor-teadur) ja Johanna Vallistu (Arenguseire Keskuse ekspert)

 

Pikaajalise hoolduse arengustsenaariumid ja valikukohad
Katre Pall (sotsiaalvaldkonna ekspert ja analüütik)

 

Maksud, müksud ja maksumüksud: kuidas inimeste käitumist kujundada?
Heidi Reinson (Kantar Emori juhtekspert)

 

Kuidas toimuvad ühiskondlikud muutused? Kas saame „müksata“ inimesi parema tervise ja pensioni poole? (inglise keeles)
Prof Cass Sunstein (Harvardi Ülikooli professor õigusteaduse ja käitumisökonoomika alal)

 

Vestlusring: milline peaks olema riigi roll ühiskondlike muutuste juhtimisel? 
Annika Uudelepp (arenguseire nõukoja liige), Andrei Korobeinik (Riigikogu liige), Indrek Saar (Riigikogu liige) ja dr David Ilmar Beecher (Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor)
Vestlust juhtis Arenguseire Keskuse uuringute juht dr Lenno Uusküla.

 

Päeva juhtis Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Esinejate tutvustused

 

Prof Cass Sunstein

Harvardi Ülikooli professor õigusteaduse ja käitumisökonoomika alal                 

Cass R. Sunstein on Robert Walmsley Ülikooli professor Harvardis. Ta on Harvardi Õigusteaduste Kooli käitumisökonoomika ja avaliku poliitika õppekava asutaja ja juhataja. 2018. aastal sai ta Norra valitsuselt Holbergi auhinna, mida on kirjeldatud ka kui Nobeli auhinna vastet õigus- ja humanitaarteadustes. 2020. aastal nimetas Maailma Terviseorganisatsioon ta oma käitumisteadmuste ja -teaduste tervisemõju tehnilise nõuanderühma esimeheks. 2009–2012 oli ta Valge Maja teabe- ja regulatsiooniküsimuste büroo juhataja ning seejärel presidendi luure- ja sidetehnoloogiate järelevalvekomitee ning Pentagoni kaitseinnovatsioonikomitee liige. Sunstein on kongressi komisjonide ees mitmel teemal tunnistusi andnud ning on nõustanud ÜRO, Euroopa Komisjoni, maailmapanga ja mitmete riikide ametnikke õigusteaduse ja avaliku poliitika küsimustes. Ta on Ühendkuningriigi käitumuslike teadmiste meeskonna nõustaja. 
Sunstein on kirjutanud sadu artikleid ja kümneid raamatuid, sealhulgas Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (koos Richard H. Thaleriga, 2008) ja How Change Happens (2019). 
 

Tobias Schönberg

Roland Bergeri Transpordi Kompetentsikeskuse Saksamaa esinduse kaasjuht                                 

Tobias Schönberg on Roland Bergeri Transpordi Kompetentsikeskuse vanempartner ja ettevõtte all tegutseva Nutika Liikuvuse Keskuse kaasasutaja. Ta nõustab oma kliente väga mitmesugustel teemadel, mis on seotud uudse liikuvuse ja (linnakeskkonna) logistiliste lahendustega, sealhulgas kesksete äriprotsesside ümberkujundamise, võrgustike kavandamise ja õigusaktide väljatöötamisega. Tobias Schönberg õppis õigusteadust Regensburgi Ülikoolis, kuid ta on spetsialiseerunud ümberkujundamisele, strateegiate väljatöötamisele, turundusele ja majandustegevuse planeerimisele.
 

Øystein Berge

COWI transpordianalüüsi osakonna valdkonnajuht                               

Øystein Berge on ökonomist COWI-s, kus ta tegeleb linnakeskkonna kestliku arenguga. Tema eriala on liikuvus linnakeskkonnas ning uute tehnoloogiate sotsiaalne ja poliitiline mõju.
Arenguseire Keskuse aastakonverentsil esitleb ta Oslo uurimuse tulemusi, kus ta on vaadelnud autonoomse transpordi mõjusid. Ta arutleb, miks uus tehnoloogia võib meie linnade jaoks halb olla ja kuidas hea valitsemisega on võimalik vältida negatiivseid tulemusi.
 

Triinu Ojala

Kantar Emori juhtekspert                                

Triinu Ojala töötab Kantar Emoris aastast 1992, esmalt andmetöötluse- ja IT juhina, aastast 2001 aga auto ja transpordi valdkonna ning kliendikogemuse uuringute juhteksperdina. Ta juhib paljusid autovaldkonna seireuuringuid Balti riikides ja on osalenud mitmete liikuvusuuringute tiimides.
Triinu Ojala lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli 1994. aastal majandusinformaatika eriala tehnikamagistri kraadiga. Alates 2002. aastast on ta ka turundusuuringute lektor ja lõputööde juhendaja Estonian Business Schoolis.
 Uku Varblane

Uku Varblane

Arenguseire Keskuse ekspert                                 

Uku Varblane on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe fookusega majanduse modelleerimisele ja riigimajandusele ning on läbimas doktorantuuri, kus tema uurimisteemaks on tootlikkuse ja globaalsete väärtusahelate seosed. Ta on täiendanud ennast Sloveenias Ljubljana ülikoolis, Rootsis Jönköpingi ülikoolis ning Thbilisi ülikoolis Gruusias. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhatajana on tal enam kui 10-aastane kogemus majanduse valdkonna rakendusuuringute läbiviimisel ja juhtimisel. Arenguseire Keskuses juhib ta liikuvuse tuleviku uurimissuunda. 
 

Dr Kaire Holts

TalTechi järeldoktor-teadur        

Kaire Holts töötab järeldoktor-teadurina TalTechi Ragnar Nurkse instituudis, kus ta uurib platvormitöö olemust Eestis. Tal on Hertfordshire’i Ülikooli doktorikraad töösotsioloogias ja Saksamaa Göttingeni Georg Augusti Ülikooli magistrikraad äriinformaatikas. Eelnevalt töötas ta teadurina Suurbritannia Hertfordshire’i Ülikooli digitaalse jalajälje (Digital Footprint) projektis, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) sekretariaadis ja ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudis (UNITAR) Genfis. Samuti osales ta aktiivselt Euroopa teadusliku ja tehnoloogilise koostöö programmi (COST) virtuaaltöö dünaamika meetmes. Kaire Holtsi peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö muutuv olemus, digitöö ehk virtuaaltöö ning digitehnoloogiate roll tööprotsesside ümberkujunemisel.
 Johanna Vallistu

Johanna Vallistu

Arenguseire Keskuse ekspert                                 

Johanna Vallistu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogia valitsemise ja Sciences Po poliitikate ja programmide hindamise magistrantuuri. Bakalaureusekraadi omandas ta Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Ta on eelnevalt töötanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses RAKE analüütikuna ning Technopolis Groupis innovatsiooni- ja majanduspoliitikate konsultandina. Arenguseire Keskuses on Johanna Vallistu juhtinud tuleviku töö ja eakate tuleviku rahalise heaolu uurimissuundi. Alates 2019. aastast on ta TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant. Tema uurimisvaldkond on tuleviku sotsiaalkindlustussüsteem ja töö tulevik.
 

Katre Pall

sotsiaalvaldkonna ekspert ja analüütik                    

Katre Pallil on pikaajaline kogemus sotsiaalse kaitse valdkonnas. Ta on tegelenud 15 aastat Sotsiaalministeeriumis sotsiaalkindlustuse valdkonna arendamisega ning olnud sotsiaalkindlustusalaste reformide eestvedajaks.   
Praegu on ta Dementsuse Kompetentsikeskuse hoolekandevaldkonna arendusjuht ning töötab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas analüütikuna kuriteoohvrite teenuseid käsitlevas projektis SeRV. Katre Pall on eksperdina teinud koostööd OECD, Tallinna Ülikooli Demograafia Instituudi ja mõttekojaga Praxis. 
Riigikogu Arenguseire Keskuse pikaajalise hoolduse tuleviku uurimissuunas on Katre Pall kaasatud analüütikuna uuringufirma Haap Consulting meeskonnas. 
 

Heidi Reinson

Kantar Emori juhtekspert                               

Heidi Reinson on Kantar Emori käitumisteaduste juhtekspert, aidates nii era- kui ka avaliku sektori klientidel käitumisteadustest õppida. Praegu teeb ta doktorikraadi ühekordsete oluliste otsuste mõjutamisest Eesti pensionireformi näitel. Enne uuringute maailma sukeldumist töötas ta turunduses, muuhulgas Coca Colas ja Valios. Aastal 2010 tegi ta aga erialapöörde ning omandas UCL’is kognitiivse teaduse magistrikraadi. Alates 2012/2013 õppeaastast on Heidi Reinson ka tarbijakäitumise õppejõud SSE Riias.

Arutelus osalevad

 

Annika Uudelepp                

Arenguseire nõukoja liige

 

Andrei Korobeinik               

Riigikogu liige

 

Indrek Saar              

Riigikogu liige

 

Dr David Ilmar Beecher      

Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor

 

Üles

Viimati muudetud: 13.01.2022

Tagasiside