Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Hea elu Eesti eri piirkondades pole mõeldav ilma tugeva kohaliku majanduseta. Või on?

Milliseks võib kujuneda regionaalne majandus Eesti eri piirkondades aastaks 2035? Kuidas ajada tarka, erinevate võimalike arengustsenaariumidega arvestavat regionaalpoliitikat? Milliseid väärtushinnanguid kannavad Eesti inimesed ning kuidas see on ajas muutunud? Milliseks võib ühiskond ja majandus kujuneda aastaks 2050 ning kuidas see mõjutab pensionisüsteemi ja eakate toimetulekut?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsisime vastuseid Arenguseire Keskuse konverentsil “Teistmoodi tulevik”.

Ettekannete pealkirjade juurde on lingitud esinejate slaidid ja alla videoettekanded!

Päevakava

7. november 2019 
Hotell Hilton Tallinn Park (Fr. R. Kreutzwaldi 23, Tallinn)

08.30‒09.00     Kogunemine ja kohv

09.00–09.10     Avasõnad
Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester

09.10–09.50    Regionaalse arengu dilemmad Euroopas (inglise keeles)
Milano-Bicocca Ülikooli majandusdotsent dr Alessandra Michelangeli

09.50–10.20    Millised trendid mõjutavad Eesti piirkondade tulevikku?
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) vanemanalüütik Veiko Sepp

10.20–10.50     Kohvipaus

10.50–11.20    Eesti regionaalse majanduse arengustsenaariumid aastani 2035
Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane

11.20–12.00     Paneeldiskussioon
Riigihalduse minister Jaak Aab, Riigikogu liige Katri Raik, Riigikogu liige Priit Sibul, Vabariigi Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ning Põlva vallavanem Georg Pelisaar
Arutelu juhtis Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing

12.00–13.00     Lõuna

13.00–13.30     Väärtusmustrid Eesti ühiskonnas ja nende muutumine ajas
Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur dr Mare Ainsaar

13.30–14.00     Eesti elanike sissetuleku- ja varaprofiilid
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) analüütikud Elsa Trumm ja Maie Kiisel

14.00–14.30    Tuleviku vanemaealiste rahalise heaolu stsenaariumid aastani 2050
Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu

14.30–14.45     Digiküsitlus
Millise stsenaariumi täitumist soovitakse kõige enam? Millise stsenaariumi suunas oleme teel?

14.45–15.00     Lõppsõna

Päeva juhtis Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Esinejate tutvustused

                                                                                Michelangeli

Alessandra Michelangeli 

Milano-Bicocca Ülikool
majandusdotsent               

Alessandra Michelangeli, BA (Bocconi Ülikool), MSc ja PhD majandusteaduses (Bocconi Ülikool ja Cergy-Pontoise’i Ülikool), on Milano-Bicocca Ülikooli majandusteaduste professor. Ta uurib peamiselt linnade ja piirkondade majandust, avalikku majandust, mitmemõõtmelist heaolu ja ebavõrdsust. Ta on avaldanud mitmeid akadeemilisi artikleid rahvusvahelistes majandusajakirjades, sealhulgas Journal of Economic Theory, Applied Economics, Journal of Economic Inequality, Urban Studies, Regional Studies. Ta on toimetanud linna- keskkonna elukvaliteedist kõneleva raamatu, mille on avaldanud kirjastus Routledge, ning on kaasautor raamatule, mis räägib elukvaliteedist Itaalia linnades ning mille on avaldanud Bocconi Ülikooli kirjastus.
 Veiko Sepp

Veiko Sepp              

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute
keskus (RAKE)                
vanemanalüütik

Veiko Sepp on alates 2003. aastast töötanud sotsiaalteaduslike rakendusuuringute valdkonnas kesken- dudes regionaalse arengu, ettevõtluse ja kohaliku omavalitsuse teemadele – esmalt konsultatsiooni- ja koolituskeskuses Geomedia ning alates 2012. aastast Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses. Lisaks on ta õpetanud Tartu Ülikooli Skytte instituudis sotsiaalteaduslike uurimismeetodite ja ELi regionaalpoliitika ainekursusi.
 Mare Ainsaar

Mare Ainsaar                   

Tartu Ülikool
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur

Mare Ainsaar töötab Tartu Ülikoolis sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadurina. Tal on teaduste magistri kraad Tartu Ülikooli geograafia instituudist ja sotsiaalteaduste doktori kraad Turu ja Tartu Ülikoolist (2004). Ta on täiendanud ennast lühiajaliselt Oxfordi Ülikoolis, Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis ja Praha Karli Ülikoolis. Järeldoktorantuuri ajal töötas ta Max Plancki Demograafia Instituudis Rostockis. Lisaks Tartu Ülikoolile on tal töökogemus Turu, Münsteri ja Södertörni ülikoolidest ning ta on olnud seotud paljude rahvusvaheliste projektidega. Ta oli aastatel 1999–2003 ja 2008–2009 Eesti rahvastikuministri nõunik ja 2005–2007 Tartu Ülikooli teadus-arendusosakonna juhataja. Mare Ainsaar on Euroopa Sotsiaal- uuringu teaduskoordinaator Eestis. Tema peamised teaduslikud uurimisteemad on seotud inimeste heaolu, rahvastiku, sotsiaalpoliitika ja uurimismetoodika küsimustega.
 Elsa Trumm

Elsa Trumm               

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute keskus (RAKE)                  

projektijuht-analüütik

Elsa Trumm töötab Tartu Ülikoolis rakendusuuringute keskuses projektijuhi-analüütikuna. Teda paeluvad kõige rohkem tööturuteemad, sotsiaalsed praktikad ja innovatsioon avalike teenuste korralduses, aga ta on analüütiku või projektijuhina kaasa löönud ka keskkonna-, disaini-, majanduse-, jm teemalistes uuringutes. Põnevatele küsimustele vastuseid otsib ta väga erinevate meetoditega ning tema jaoks on oluline ka see, millisel kujul vastused lõpuks huvilisteni viiakse.
 Maie Kiisel

Maie Kiisel              

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute keskus (RAKE)                  

analüütik

Maie Kiisel töötab Tartu Ülikoolis rakendusuuringute keskuses analüütikuna. Tema uurimis- ja juhendamis-teemad on sotsiaalteooria, keskkonna- ja riskikommunikatsioon, muutuste juhtimine, sotsiaalsed praktikad ja sotsiaalne innovatsioon, vabaühendused, kommunikatsioon ja osalus ruumi planeerimises. Vabal ajal lööb ta kaasa vabaühendustes.
Johanna Vallistu portree

Johanna Vallistu    

Arenguseire Keskus
Ekspert                                                             

Johanna Vallistu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogia valitsemise ja Sciences Po poliitikate ja programmide hindamise magistrantuuri. Bakalaureusekraadi omandas ta Stockholmi Kõrgemas Majandus-koolis Riias. Johanna on eelnevalt töötanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses (RAKE) analüütikuna ning Technopolis Groupis innovatsiooni- ja majanduspoliitikate konsultandina. Arenguseire Keskuses on Johanna Vallistu juhtinud „Tööturg 2035“ ja „Tuleviku eakate rahaline heaolu“ uurimissuundi. Alates 2019. aastast on Johanna TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant. Tema uurimisvaldkond on tuleviku sotsiaalkindlustussüsteem ja töö tulevik.
 

Uku Varblane        

Arenguseire Keskus
Ekspert                                                          

Uku Varblane on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe fookusega majanduse modelleerimisele ja riigimajandusele ning on läbimas doktorantuuri, kus tema uurimisteemaks on tootlikkuse ja globaalsete väärtusahelate seosed. Ta on täiendanud ennast Sloveenias Ljubljana Ülikoolis, Rootsis Jönköpingi Ülikoolis ning Thbilisi Ülikoolis Gruusias. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendus- uuringute keskuse (RAKE) juhatajana on tal enam kui 10-aastane kogemus majanduse valdkonna rakendusuuringute läbiviimisel ja juhtimisel.

 

Üles

Viimati muudetud: 18.11.2019

Tagasiside