Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskuse juurde moodustatud arenguseire nõukoja eesmärk on arenguseire sõltumatuse tagamine. Nõukoja peamisteks ülesanneteks on kinnitada arenguseire tegevuskava ning teostada järelevalvet selle täitmise üle.

 

Jaan Pillesaar                   

Esimees

Jaan Pillesaar on Eesti ettevõtja ja investor, kes oma 30 tegevusaasta jooksul olnud umbes 30 ettevõtte asutamise juures ja osaleb paljudes neist investorina, nõukogu või juhatuse liikmena. Tuntumad neist ettevõtetest on Helmes, MarkIT ja Eften Capital.
Helmes on Tallinnas asuva peakontoriga rahvusvaheline tarkvarafirma, kelle kliendid on suured rahvusvahelised organisatsioonid ja ettevõtted, nagu OECD, Rahvusvaheline Energiaagentuur, Kühne+Nagel, SEB, Telia Company, Solera, ServiceChannel ja mitmed teised. Helmese 9 kontoris maailmas töötab üle 800 töötaja. MarkIT on rahvusvaheline IT hangete keskkond, kontoritega 30 riigis ja käibega üle 100 mln euro. Eften Capital on 2008. aastal asutatud ja tänaseks Balti riikide suurim kinnisvarafondide haldur, varade mahuga 750 mln eurot. Igapäevaselt juhib Jaan Pillesaar Helmese ettevõtete gruppi ning investeerimisettevõtet DSVH.
Ühiskondliku missioonina on Jaan Pillesaar osalenud Kaubandus-Tööstuskoja juhatuses, Haigekassa nõukogus ja Riigireformi Sihtasutuses. Tänasel päeval on ta Teenusmajanduse Koja juhatuse esimees ning arenguseire nõukoja esimees.
 

Annika Uudelepp                   

Annika Uudelepp on rahvusvaheline riigivalitsemise ekspert. Alates 2017. aastast töötab ta OECD-s vanemnõunikuna, nõustades Lääne-Balkani riikide valitsusi valitsemisreformide elluviimisel.
Annika on Tulundusühistu Tuleva asutaja ja üks Tuleva käivitajatest. Ta on töötanud Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhina ja Keskkonnaministeeriumi kantslerina ning õppejõuna riigiteaduste erialal Tallinna Ülikoolis. Annika on osalenud paljude poliitika- analüüside koostamises ja avaldanud arvukalt poliitika- ja riigivalitsemise teemalisi kommentaare ja artikleid.
Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise eriala, teinud Oxfordi ülikoolis teadustööd ning saanud teadusmagistri kraadi (cum laude) haldusjuhtimises Tallinna Ülikoolist.
 

Tiit Land                          

Tiit Land on Tallinna Tehnikaülikooli rektor. Ta on lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli keemia erialal ning kaitsnud 1994. aastal doktoritöö Stockholmi Ülikoolis neurokeemia ja neurotoksikoloogia erialal. Pärast doktorikraadi omandamist töötas 1994−1999 Ameerika Rahvuslikus Terviseinstituudis (National Institutes of Health) järeldoktori ning teadurina ning 1999−2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia osakonnas teaduri ja õppejõuna. 2007. aastal valiti ta Tallinna Ülikooli keemia professoriks. 2008−2011 töötas Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktorina. 2011. aastal valiti ta Tallinna Ülikooli rektoriks, kellena töötas pärast teistkordset valimist 2016. aastal kuni 2020. aasta sügiseni. Tema teadustegevuse põhisuunad on raua ainevahetusega seotud mehhanismide ning sellega seotud haiguste molekulaarsete põhjuste uurimine organismides.
 

Mait Palts                         

Mait Palts on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor alates aastast 2012, töötades alates 2002. aastast samas organisatsioonis nii juristi kui osakonna juhatajana ja nõustades sadu ettevõtjaid nende õigusalastes küsimustes. Kaubanduskoja juhina on Mait Paltsil aastatepikkune kogemus ettevõtjatega suhtlemisel ning ta omab laialdast ülevaadet probleemidest, mis meie ettevõtjatele kõige enam peavalu valmistavad. Mait Palts on osalenud arvukate eelnõude ja strateegiadokumentide koostamise ja analüüsimise juures ning avaldanud õigusalaseid kommentaare ja osalenud õigusalaste käsiraamatute koostamisel. Ta on ka Eesti Standardikeskuse juhatuse esimees, SA Kutsekoda nõukogu esimees, Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse juhatuse liige ning Riigikaitse Edendamise SA juhataja.
 
Foto: Reti Kokk

Tarmo Soomere                     

Tarmo Soomere on lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli matemaatikuna, omandanud kaks doktorikraadi ning veetnud õppides ja mereteadlasena ligi 15 aastat erinevates välisriikides. Praegu on ta Tallinna Tehnikaülikooli rannikutehnika professor ja küberneetika instituudi juhtivteadur. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia president. Teadustöös fokuseerub ta Läänemere lainete ja randade vastasmõju analüüsile kliimamuutuste kontekstis. Ta on kahekordne riigi teaduspreemia laureaat ning Postimehe aasta inimene 2005. aasta jaanuaritormi ulatuse ja ohtlikkuse lahtimõtestamise eest. Tal on Valgetähe III klassi teenetemärk 2014 Eesti rannikuteaduse maailmatasemele vedamise eest.

 

Üles

Viimati muudetud: 11.02.2021

Tagasiside