Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Uurimisprojektid

Arenguseire Keskus viib läbi uurimisprojekte erinevatel teemadel, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.

Kõigi uurimisprojektide puhul kaardistatakse praegune olukord, süstematiseeritakse olemasolevate uuringute tulemused ning vajadusel viiakse läbi lisauuringuid. Uuringusuundade lõppeesmärk on esitada alternatiivseid stsenaariume arengutest, mis võivad uuritavas teemavaldkonnas toimuda. 

Arenguseire Keskuse uurimissuunad

  • Kui soovid meid kutsuda rääkima uurimisprojektide tulemustest või Sul on ettepanekuid uute uurimisteemade osas, võta meiega ühendust kirjutades aadressile [email protected] 

Stsenaariumide läbimängimise töötoad

Arenguseire Keskus pakub strateegiate ja teiste pikaajaliste plaanide töökindluse testimist erinevate stsenaariumide realiseerumise korral. Stsenaariumide läbimängimine aitab varakult mõelda alternatiivsete poliitikavalikute või otsuste peale kõrvutades erinevaid tulevikuolukordi. 

Stsenaariumide läbimängimise töötoa sihtgrupiks on kõik organisatsioonid, kes teevad oma valdkonna arendamiseks pikaajalisi plaane, nt strateegialoome eest vastutavad riigiasutused, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, ettevõtted, Riigikogu probleemkomisjonid jne.

  • Kui Sul on huvi stsenaariumide läbimängimise vastu, et oma strateegiat proovile panna, võta meiega ühendust: [email protected]

Seminarid ja konverentsid

Laiema avalikkuse kaasamiseks arenguseiresse korraldab Arenguseire Keskus erinevaid seminare ja konverentse.

Teemaõhtud ja veebiseminarid

Arenguseire Keskus viib läbi teemaõhtuid ja korraldab veebiseminare, et pakkuda osalejatele süsteemset faktilist ülevaadet aktuaalsetel teemadel ning võimalikest probleemidest ja otsustuskohtadest poliitikakujundamises. Teemaõhtuid korraldame koostöös valdkonna ekspertidega.

Trendiülevaade Pikksilm

Trendiülevaade Pikksilm võtab kokku olulised tulevikuarengud maailmas ja analüüsib, mida need Eesti jaoks tähendavad. Artiklite autoriteks on Eesti tunnustatud eksperdid.

Pikksilmas ilmunud artiklitega saab tutvuda SIIN

Uudiskiri

Arenguseire Keskuse uudiskiri ilmub kord kuus. Selles kajastame aktuaalseid teemasid, millest räägivad maailma mõttekojad. Samuti saab uudiskirjast lugeda meie ürituste ja tegemiste kohta.

  • Uudiskirja saajatega saab liituda ning ilmunud uudiskirjadega saab tutvuda SIIN 

Rahvusvaheline koostöö

Arenguseire Keskus osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös. See on oluline, et olla kursis kasutatavate meetodite ning värskeima teadmisega, samuti uurida teatud küsimusi ühiselt koos rahvusvaheliste mõttekodadega. 

Teeme koostööd järgmiste rahvusvaheliste osapooltega:

OECD arenguseire võrgustik (Government Foresight Community, GFC)
OECD analüüsimeeskonnad
Nordic West Office
Euroopa Parlamendi Teabeteenistus (European Parliament Research Service, EPRS)
Euroopa Komisjoni strateegiline mõttekoda (European Political Strategy Centre, EPSC)
Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskus (Joint Research Centre, JRC)
Soome parlamendi tulevikukomitee
Sõltumatu mõttekoda SITRA
Soome majandusanalüüsi instituut ETLA
Digitaalseid arenguid analüüsivate mõttekodade koostööprojekt Digital Squads
Rahvusvaheline võrgustik Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Hertfordshire’i Ülikool
Turu Ülikool

 

Üles

Viimati muudetud: 18.05.2020

Tagasiside