Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus koostöös Rakendusuuringute Keskusega CentAR viis läbi uurimisprojekti „Rahvusvahelise laevanduse ja meremajanduse arenguseire aastani 2040“.

Uurimisprojekti eesmärk oli analüüsida Eesti konkurentsipositsiooni kaubalaevade lipuriigina ning kaupade vedamisel Eesti sadamate kaudu. Uurimisprojektis käsitleti rahvusvaheliste multimodaalsete kaubakoridoride arenguid, eri transpordiliikide omavahelist konkurentsiolukorda, uusi laevatatavaid kaubagruppe, laevandust mõjutavaid tehnoloogilisi arenguid ja keskkonnanõudeid ning lipuriigi valikutegureid ja nende võimalikku muutumist ajas. Lühidalt öeldes oli uurimisprojekti peamine eesmärk läbi mõelda, kuidas peaks Eesti riik erinevate arengutrendide realiseerumise korral käituma, et kasvatada oma konkurentsivõimet kaubalaevade lipuriigina ja kaupade vedamisel Eesti sadamate kaudu.  

Uurimisprojekti lõppraportid valmisid septembris 2020. aastal. Need sisaldasid rahvusvahelist laevandust ja meremajandust mõjutavate arengutrendide analüüsi, alternatiivseid tulevikustsenaariumeid aastani 2040 ning otsustuskohti poliitikakujunduseks. 

Uurimisprojekti kesksed küsimused

  • Millised tegurid ja arengutrendid mõjutavad rahvusvahelist laevandust ja Eesti sadamate konkurentsivõimet?
  • Millest sõltub tulevikus riikide konkurentsivõime lipuriigina?
  • Kuidas erinevad arengutrendid mõjutavad laevade ja kaldasektori vahelisi seoseid?
  • Milliseid eristuvaid arengustsenaariumeid on võimalik välja tuua ja põhjendada Eesti sadamakaubanduse ja Eesti kui lipuriigi tuleviku kohta?
  • Millisteks riskideks ja võimalusteks peaksid poliitikakujundajad varakult valmis olema?

Materjalid

  • Eesti kui lipuriigi tulevik: arengustsenaariumid aastani 2040 (aruanne, PDF, 1,3 MB; kokkuvõte, PDF, 8 MB)
  • Merekaubanduse tulevik Eestis: arengustsenaariumid aastani 2040 (aruanne, PDF, 832 kB; kokkuvõte, PDF, 9,4 MB)

Uudised

Vaata järele! Raporteid tutvustavad ettekanded Arenguseire Keskuse konverentsil “Teistmoodi tulevik” (30.09.2020)

Eesti kui lipuriigi arengustsenaariumid: teeme Eesti taas mereriigiks?
Dr Janno Järve (Rakendusuuringute Keskus CentAR)
Mis määrab riikide konkurentsivõimet laevade lipuriigina täna ja tulevikus? Kui kasulik on olla lipuriik? Kas kana või muna – kuidas on seotud kaldasektor ja lipu valik? Millised arengustsenaariumid saab Eesti jaoks välja tuua?

Rahvusvahelise merekaubanduse arengustsenaariumid: mida on Eestil võita?
Dr Sten Anspal (Rakendusuuringute Keskus CentAR)
Kuidas võivad muutuda r
ahvusvahelised multimodaalsed kaubakoridorid ja kuidas see mõjutab Eesti merekaubandust? Millist mõju võib merekaubandusele oodata rahvusvaheliste tarneahelate ümber-kujunemisest, kliimapoliitikast, digitaliseerimisest ja automatiseerimisest? Millised arengustsenaariumid Eestile avanevad?

Veebiseminarid

Veebiseminar “Merekaubanduse tulevik” 27.05.2020 (inglise keeles)

 

 

 

Üles

Viimati muudetud: 12.01.2021

Tagasiside